ОД ПОНЕДЕЉКА КРЕЋЕ ИЗМУЉАВАЊЕ БЕГЕЈЦА ОД ЦРВЕНКЕ ДО КУЛЕ

У току су радови на уклањању вегетације код понтонског моста у Кули, како би што пре почели радови на  чишћењу Бегејца. До сада је вегетација очишћена од Црвенке до Куле. У том узводном делу припремљене су касете за депоновање муља, и набављена је фолија за облагање дела касете да би се обезбедила водонепропусност.

Од понедељка се на овој деоници водотока креће са измуљавањем и изношењем отпада, који није опасан. Укупно ће бити изнесено око 17 хиљада кубика муља, који ће бити транспортован ван зоне насеља, а потом  депонован у већ припремљене касете.

Након изградње недостајуће канализационе мреже у Кули и Црвенки, чиме је спречено одливање фекалних вода у овај канал, ово је природан след активности на решавању овог еколошког проблема.

На уређењу водотока „Бегејца“ ангажована је комплетна механизација, да би се последице вишегодишњег упуштања индустријских вода и фекалне канализације у потпуности елиминисале.

Радове изводи пољопривредно друштво „Бачка“ д.о.о,  а средства у вредности од 35 милиона динара  обезбедило је ЈВП „Воде Војводине“ .

Предвиђено је да се следеће године уради и  преостала деоница од  ПУ „Бамби“ , па све низводно до Врбаса.

План је да се овај простор у наредном периоду озелени и пошуми.

Извор: Општина Кула