ODRŽAN DRUGI SASTANAK SEKTORSKE GRUPE ZA KULTURU

Fond “Evropski poslovi” AP Vojvodine inicirao je  susret predstavnika ustanova kulture u okviru serije sektorskih sastanaka koji će biti organizovani u narednom periodu u cilju koordinisanog jačanja kapaciteta svih aktera u kulturi na teritoriji Vojvodine. Drugi po redu, sastanak Sektorske grupe za kulturu održan je u prostorijama Galerije Matice srpske u Novom Sadu.

Direktor Fonda “Evropski poslovi” Aleksandar Simurdić pozdravio je sve prisutne i istakao da su definisanje zajedničkih projekata i njihova implementacija uz razvoj mera podrške jačanju institucionalnih kapaciteta i ubrzani regionalni razvoj, upravo ciljevi formiranja sektorske grupe za korišćenje raspoloživih sredstava iz fondova EU namenjenih kulturi. Takođe je istakao da Fond stoji na raspolaganju institucijama kulture u realizaciji već postojećih projekata kroz tehničku, programsku i logističku podršku.

Predstavnci su naveli sa kakvim se problemima susreću u toku realizacije projekata i da im je potrebna pomoć u kontekstu sastavljanja finansijskog izveštaja nakon projektnih aktivnosti, kao i veća informisanost u vezi sa pravnim regulativama i EU zakonodavstvom u kontekstu apliciranja i projektnih aktivnosti. Pomoć Fonda im je neophodna kako bi se na sistematičan način pristupilo rešavanju problema i postigla veća efikasnost u realizaciji projekata.

Sastanku su prisustvovali i Dimitrije Tadić, rukovodilac Deska Kreativna Evropa Srbija, Nemanja Milenković, direktor Fondacije „Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture” i Sara Vuletić, programska direktorka Fondacije „Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture”.