ОДРЖАН ЈЕ ЈУБИЛАРНИ 60. ФЕСТИВАЛ „ЦРВЕНА РУЖА“ – ОТРИМАНИ ЮВИЛЕЙНИ 60. ФЕСТИВАЛ „ЧЕРВАНА РУЖА“

Прошле недеље, од 13. до 15. августа, у Руском Крстуру одржан је Фестивал русинске културе „Црвена ружа“. Јубиларни 60. Фестивал почео је са 53. Музичком манифестацијом деце „Црвени пупољак“, која је била одржана у дворишту школе „Петро Кузмјак“ у петак 13. августа.

Манифестација је традиционално отворена са песмом „Нашо швето“ коју је отпевао Хор „Шкорванчки“ Дома културе Руски Крстур. На манифестацији је изведено 14 нових песама, а на крају програма додељене су награде за најбољу композицију и за најбољи текст. Награду за најбољу нову композицију освојила је песма „Вельки, мали чловек“, а иста композиција је добила награду и за најбољи текст.

Истог дана одржан је и ревијални наступ русинских ансамбала „Одгуки ровнїни“, на којем су се са играма и песмама представили многи наши ансамбли. Аматери Културно-уметничког друштва „Тарас Шевченко“ из Ђурђева су се представили са две игре и са две песме. Публика је посебно била изненађена са изведбом „Буковинских игара“. На крају вечери био је организован „флеш моб“, са циљем да сви учесници заједно на бини заграју и запевају.

На другој фестивалској вечери, одржано је такмичење у забавним „Ружиним“ композицијама. Награду за најлепши девојачки глас и корпу црвених ружа освојила је Дарина Михњак из Куцуре, а за целокупни наступ награђена је Александра Русковски из Руског Крстура. Девојачка певачка група из Ђурђева такмичила се са песмом „Нєдошнїти сни“.

Трећег дана Фестивала, недељу 15. августа, са Ревијалном вечери – ретроспективом 60 „Црвених ружа“ завршена је овогодишња јувиларна „Црвена ружа“. У програму се сетило на 12 „Ружиних“ песама у народном духу. Валентина Салаг, из Ђурђева, на овој вечери је извела песму „Весела дзивка“.

За време одржавања програма, на видео биму су се смењивале 222 фотографије са свих прошлих 60 Фестивала, које је припремио Љубомир Дудаш Инге.

За Војвођанске : Лидија Вереш

Отримани ювилейни 60. Фестивал „Червана ружа“

Прешлого тижня, од 13. по 15. авґуста, у Руским Керестуре бул отримани Фесивал рускей култури „Червена ружа“. Ювилейни 60. Фестивал почал зоз 53. Музичну манифестацию дзецох „Червене пупче“, хторе отримане у дворе школи „Петро Кузмяк“ пияток 13. авґуста.

Манифестация традицийно отворена зоз шпиванку „Нашо швето“, хтору одшпивал Хор „Шкорванчки“ Дома култури Руски Керестур. На манифестациї виведзени 14 нови шпиванки, а на концу програми додзелєни награди за найлєпшу композицию и за найлєпши текст. Награду за найлєпшу нову композицию освоєла шпиванка „Вельки, мали чловек“, а иста композиция достала награду и за найлєпши текст.

Истого дня отримани и ревиялни наступ руских ансамблох „Одгуки ровнїни“, на хторим ше зоз танцами и писнями представели велї нашо ансамбли. Аматере Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко“ зоз Дюрдьова на „Одгукох ровнїни“ ше представели зоз двома танцами и зоз два шпиванки. Публика окреме була нєсподзивана зоз виводзеньом „Буковинских танцох“. На концу вечара бул орґанизовани „флеш моб“, зоз цильом же би шицки учашнїки вєдно на бини затанцовали и зашпивали.

На другим фестивалским вечаре, отримане змаганє у забавних „Ружових“ композицийох. Награду за найкрасши дзивоцки гас и кошарку червених ружох освоєла Дарина Михняк зоз Коцура, а за цалосни наступ наградзена Александра Русковски зоз Руского Керестура. Дзивоцка шпивацка ґрупа зоз Дюрдьова ше змагала зоз писню „Нєдошнїти сни“.

Трецого дня Фестивалу, внєдзелю 15. авґуста, зоз Ревиялним вечаром – ретроспективу 60 „Червених ружох“ закончена тогорочна ювилейна „Червена ружа“. У програми ше здогадло на 12 „Ружово“ шпиванки у народним духу. Валентина Салаґ, зоз Дюрдьова, на тим вечаре виведла шпиванки „Весела дзивка“.

Цали час покля ше отримовала програма, на видео биму ше зменьовали 222 фотоґрафиї зоз шицких прешлих 60 Фестивалох, хтори пририхтал Любомир Дудаш Инґе.

За Войводянски: Лидия Вереш