ОДРЖАН ОКРУГЛИ СТО „ЖЕНЕ НА ТРЖИШТУ РАДА“

У организацији Женске парламентарне мреже Скупштине АП Војводине данас је у Плавој сали Градске куће одржан округли сто под називом: „Жене на тржишту рада”. Ово је четврти округли сто уприличен у оквиру акције Женске парламентарне мреже која се спроводи у седам локалних самоуправа у Војводини: Оџацима, Вршцу, Кикинди, Бечеју, Суботици, Житишту и Шиду.

Покрајинска посланица Јасмина Стевановић je, поздрављајући присутне у име Женске парламентарне мреже, изразила задовољство што је Суботица домаћин оваквог скупа и том приликом истакла да управо оваквим заједничким акцијама Женска парламентарна мрежа настоји да путем активне дискусије, разменом искустава, предлога и идеја пружи инститиционалну подршку за унапређење положаја жена.

– Сматрам да само путем заједничког рада можемо унапредити положај жена у нашем друштву, јер је неопходно да сви ми који смо на позицији доносилаца одлука кроз сарадњу и заједнички рад пружимо подршку без које није могуће радити на унапређењу и промоцији политика родне равноправности и градити равноправно друштво – нагласила је Јасмина Стевановић.

Када говоримо о положају жена на тржишту рада треба истаћи, напоменула је,  да је повећана равноправност жена и мушкараца применом политика једнаких могућности један од општих циљева утврђен Националном стратегијом за родну равноправност, а као посебан циљ наводи се побољшан економски положај жена и статус жена на тржишту рада.

– Дубоко верујем да нема праведног решења без уважавања и прихватања нових савезника, те је сарадња са одборницама, локалним актерима, институцијама, кључна у циљу постизања системских предуслова потребних за спровођење политика једнаких могућности – подвукла је Јасмина Стевановић.

Координаторка женске одборничке мреже Суботица Сергеја Илић истакла је да  је решавање проблематике положаја жена на тржишту рада ефикасно само уколико су потребе, сугестије и искуства локалних актера  и жена из малих локалних заједница препознате.

– Веома је важно да  нам сви који су на позицији доносиоца одлука  пруже подршку, јер је без њихове подршке немогуће унапредити политику родне равноправности – рекла је Сергеја Илић.

Према подацима Национaлне службе за запошљавање жене су на тржишту рада заступљене 50 одсто у односу на укупан број незапослених лица.

– Оно што је примећено уназад неколико година је да се број жена које учествују у  мерама  активне политике запошљавања повећава. Све већи број жена се  опредељује за самостални бизнис, велики је проценат у учешћу у самозапошљавању, углавном су то жене које се  баве козметичарским услугама, затим производњом колача и пецива – нагласила је директорка Националне службе за запошљавање Верица Вујадиновић.

Примећено је, додала је,  и да се жене са села оснажују и почињу самосталан бизнис док се жене које живе у граду углавном запошљавају у индустријским зонама.

– Међутим свест жена се из године у годину све више мења и све више  је  жена на руководећим и менаџерским позицијама што наравно ми похваљујемо – рекла је Верица Вујадиновић.

На данашњем Округлом столу усвојени су закључци по којима се предлаже  одборницама локалних самоуправа да се активно залажу за унапређење рада женских одборничких мрежа и да заговарају доношење програма економског оснаживања жена у својим локалним самоуправама.

Oдборницама локалних самоуправа и представницима локалних власти предлаже се да образују посебна тела за економско оснаживање жена и да својим  ангажовањем утичу на доношење, промоцију и спровођење програма економског оснаживања жена.

Апелује се на представнике локалних/покрајинских/републичких власти да креирају подстицајне програме за предузетнице, власнице малих предузећа и радно неактивне жене као и на  одборнице и женске одборничке мреже да приликом креирања буџета обезбеде примену родне анализе и родно одговорно буџетирање, у циљу развијања и искоришћавања предузетничких иницијатива и запошљавања жена.

Апелује се, такође, на представнике локалних власти, одборнице и женске одборничке мреже да успоставе активну сарадњу са свим актерима на тржишту како би се спроводили програми економског оснаживања жена, уз успостављање што боље сарадње са надлежним локалним институцијама, покрајинским секретаријатима, надлежним покрајинским фондовима, развојним агенцијама и покрајинским и локалним механизмима за равноправност полова.

Закључено је и да је неопходно медијски промовисати проблеме родне равноправности са циљем борбе против родних стереотипа и јавно заговарати доношење и спровођење програма за унапређење положаја жена. 

Извор: Град Суботица