ODRŽAN PRVI KASAČKI DAN

U Subotici je u nedelju, 10. aprila, održan prvi trkački dan u kasačkom sportu. Na otvaranju sezone Konjički klub Bačka je organizovao deset kasačkih trka, navodi subotica.info.  

Nije bilo iznenađenja u najbržoj trci, pobedu je odneo prvi favort, grlo Ejmi del Duomo iz štale „Drim Kečer“ porodice Jokić iz Sombora. Bilo je još nekoliko zanimvljivih kasačkih trka, jedino su vremenski uslovi malo pokvarili celokupni dan.

Predsednik KK Bačka, Miodrag Zagorac najavio je uzbudljivu sezonu u Subotici – Konjari su pokazali da su tokom pauze bili aktivni, da su dobro radili u pripremnom periodu, a za očekivati je da rezultati budu još bolji. Iza nas je godina jubileja, ove sezone nećemo biti domaćini „Srpskog kasačkog Derbija“, ali će u Subotici i pored toga biti dobrih nastupa, a najveći izazovi biće svakako tradicionalne trke poput „Subotičke milje“, „Dužijance“ i „Trke grada Subotice“.

  • Prva kasačka trka: Galija d Ormoj (S. Sič) 1:22,4, Filente de Dižon (N. Đorđević) 1:22,7, Francia des Noes (M. Pavlović) 1:24,4,
  • druga kasačka trka: Nantaket Foto (J. Gabrić) 1:21,5, Hermina de Sajan (M. Oračić) 1:21,6, Džeronimo SG (S. Grujić) 1:23,9, Amigo (G. Kiš) 1:26,0,
  • treća kasačka trka: Geščon Prior (B. Mukić) 1:18,1, Gracie Brikas (A. Bogdanović) 1:18,5, Dučes Fotu (B. Kečenović) 1:19,7, Eženi di Sitris (G. Matković) 1:20,7,
  • četvrta kasačka trka: Petar Veliki (B. Mukić) 1:21,8, Elit Šugar (K. Kopas) 1:23,6, Poetkia Ferm (D. Šarčević) 1:23,8, Rapsodija (J. Popin) 1:24,7
  • peta kasačka trka: Igi de Sajan (A. Vereb) 1:24,1, Sena AT (S. Sič) 1:24,3, Beker (N. Đorđević) 1:24,5, Huanita de Sajan (N. Stipić) 1:25,2,
  • šesta kasačka trka: Samsun (N. Mašić) 1:20,7, Makron JID (B. Mukić) 1:21,3, Dasti SG (S. Grujić) 1:21,5, Leon Tomas AT (A. Vereb) 1:22,4,
  • sedma kasačka trka: Safir AT (D. Katanić) 1:18,3, San Siro (J. Popić) 1:18,5, Kasius Komo (J. Vujković Lamić) 1:18,6, Bajron Dele Badi (B. Mukić) 1:18,9,
  • osma kasačka trka: Ejmi del Duomo (V. Pribić) 1:17,0, Gibson Boko (Š. Varga) 1:17,7, Ursula Baba (N. Mašić) 1:17,8, Fleks Lejn (Z. Petrović) 1:18,0,
  • deveta kasačka trka: Donita Ferm (V. Pribić) 1:20,4, Parma Ferm (B. Kečenović) 1:20,5, Eta Džejms (M. Oračić) 1:20,9, Morena Lobel (L. Balažević) 1:23,2,
  • deseta kasačka trka: Polka (M. Pantić) 1:22,2, Nina (N. Mašić) 1:22,5, Kuna Star (S. Dovijarski) 1:23,0, Aliz CS (K. Kopas) 1:23,2.

Izvor: subotica.info