ОДРЖАН ПРВИ ШТАБ ЗА ЖЕТВУ

Дана 20.6.2018, у среду, у згради Општине Темерин, одржан је први састанак штаба за жетву општине Темерин. Председник штаба је Мира Родић, члан већа за привреду и пољопривреду.

Састанку су присуствовали и председник Општинског ватрогасног савеза и Добровољног ватрогасног друштва,  представници Професионалне ватрогасне јединице, као и саобраћајни инспектор и представник пољочуварске службе.

Штаб за жетву, у складу са Законом о заштити од пожара и Правилником о посебним мерама заштите од пожара у пољопривреди, овом приликом донео је следеће закључке :

  1. – Израдити обавештење учесницима жетве о мерама заштите од пожара за време жетвених радова у 2018. години.

    –  Обавештење објавити на сајту Општине и огласним таблама месних заједница

  –  пољочуварска служба ће  горе поменута обавештења поделити учесницима жетвених    радова на терену

  1. Саобраћајни инспектор заједно са одређеним члановима штаба обићи ће сабирна и складишна места.
  2. Задужује се председник општинског ватрогасног савеза да састави и организује дежурства за време извођења жетвених радова за 2018. годину.

Извор: Општина Темерин