ODRŽAN SASTANAK KOORDINACIONIH GRUPA ZA KORIŠĆENJE EVROPSKIH FONDOVA

U cilju informisanja pokrajinskih sekretarijata, opština, gradova, javno-komunalnih preduzeća, fondacija, klastera, organizacija civilnog društva, obrazovnih i drugih institucija, a povodom raspisivanja drugog poziva u okviru Programa prekogranične saradnje Srbija-Bosna i Hercegovina, održao se 23. decembra 2019. godine, u Skupštini AP Vojvodine u Novom Sadu info dan za koordinacione grupe, gde su bili predstavljeni uslovi konkurisanja u okviru aktuelnog poziva.