ОДРЖАН СЕДМИ ЗАЈЕДНИЧКИ САСТАНАК У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „BABECA“

Седми заједнички састанак пројектног тима у оквиру пројекта „Комплексно уређење водопривреде подручја канала Баја – Бездан – BABECA“ одржан је у Новом Саду дана 10. маја 2019. године, у организацији Фонда „Европски послови“ АП Војводине. ЦиЉ састанка је била анализа резултата спроведених активности у 5. извештајном периоду, израда четвртог извештаја о напретку пројекта, као и преглед активности који треба да се спроведу у наредном периоду.

Стратешки пројекат „Комплексно уређење водопривреде подручја канала Баја – Бездан – BABECA“, укупне вредности 8.699.537,91 евра, од чега суфинансирање Европске уније (ИПА) износи 7.394.607,21 евра,  уговорен је у оквиру Интерег ИПА Програма прекограничне сарадње Мађарска-Србија, а усмерен је на унапређивање прекограничних система за управЉање водама и превенцију ризика. Пројекат заједнички спроводе Дирекција за водопривреду Доњег ПодунавЉа, ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад и Фонд „Европски послови” АП Војводине.