ODRŽANA 32. REDOVNA SEDNICA MNS-A – MA TARTOTTA 32. RENDES ÜLÉSÉT A MAGYAR NEMZETI TANÁCS

Na dnevnom redu redovnog zasedanja Mađarskog nacionalnog saveta bila je 81 tačka, a na sednici proširen sa još dve hitne tačke, navodi Pannon RTV.

Na sednici Mađarskog nacionalnog saveta članovi su prihvatili izveštaj nezavisnog budžetskog revizora za 2017. godinu, a osim toga i finansijski plan za Izdavačku kuću Forum u 2018. godini. Između ostalog na sednici je bilo reči o konkursima za izbor direktora u obrazovnim ustanovama, promenama članova školskih odbora, te izveštajima medijskih kuća, pozorišta i biblioteka za 2017. godinu. Andraš Urban, direktor subotičkog pozorišta „Kostolanji Deže“ naglasio je da je teško raditi kada stalno moraju da uvode u posao nove ljude. „Suboticom ne trčkaraju ni marketinški stručnjaci, koji obavljaju poslove organizovanja pozorišne publike, a da ne spominjem stručnjake za tehniku. U Subotici je ozbiljan problem pronaći tehničara ili inžinjera zvuka“.

Na dnevni red došao je i predlog Ištvana Tarija iz Demokratske zajednice vojvođanskih Mađara. Član MNS-a inicirao je da se odbaci predlog da 25. novembar postane Dan Vojvodine. Na taj dan 1918. godine u Novom Sadu Velika narodna skupština izglasala je pripajanje Vojvodine Srbiji. O tom predlogu trajala je javna rasprava širom Vojvodine. „Odbacimo to i inače smatramo neprihvatljivim i uvredljivim predlog da se dan Vojvodine odnosi na praznovanje istorijskih događaja iz 25. novembra“, rekao je Ištvan Tari član MNS-a iz Demokratske zajednice vojvođanskih Mađara.

Jene Hajnal, predsednik MNS-a istakao je da prema stavu MNS-a praznici vojvođanskih Mađara su 15. mart, 20. avgusta i 23. oktobar. „U duhu 45. Zakona o mađarskom parlamentu iz 2010. godine koji svedoči o nacionalnoj pripadnosti, prema kojem su svi pripadnici  zajednice Mađara u različitim državama, svaki njen član i zajednica deo su jedinstvene mađarske nacije, i gde je postojanje u državnim granicama stvarnost i odlučujući element mađarskog identiteta , ne prihvatamo predlog Istvan Tarija, našeg člana Saveta, jer nama u južnim krajevima, vojvođanskim Mađarima datum 25. novembar dok je radost za druge, nama će uvek biti praznik žalosti. Upravo zbog toga u ime nacionalnog jedinstva ubuduće još više ćemo osećati kao svoje nacionalne praznike 15. mart 20. avgust i 23. oktobar, kao praznike nas vojvođanskih Mađara i kao praznike koji imaju pokrajinski značaj.

Jene Hajnal je još rekao da ma koliko da je bilo  osnova da se odbaci predlog koji je podneo član MNS iz Demokratske zajednice vojvođanskih Mađara, jer se ne poziva na delokrug i zadatake MNS-a utvrđene statutom, već na statutarne odredbe koje definišu osnovne ciljeva Saveta,ipak je smatrao važnim da ovo pitanje dođe na dnevni red i da se o njemu raspravlja. Na kraju predlog Ištvana Tarija nije prihvaćen iz formalnih razloga. Ustvari, MNS je na ovaj način izbegao sukobe sa pokrajinskim rukovodstvom i osnažio svoj raniji stav u pogledu praznika mađarske zajednice.

Druga hitna tačka odnosila se na to da MNS zauzme stav o vezi toga što je akademik Tibor Varadi u jednom mađarskom nedeljniku dospeo na listu kao čovek jednog mešetara. Mađarski nacionalni savet i ovu tačku je odbacio. Jene Hajnal je rekao da podneti predlog nije bio prihvatljiv ni sa stanovišta forme ni sadržaja, ali ipak je dospeo na dnevni red. Naglasio je da ukoliko donosu odluku u vezi novinskog teksta doveli bi u pitanje neokaljanost ličnosti Varadija, i sa takvom odlukom samo bi dali veći značaj novinskom tekstu.

Az előzetes bejelentés szerint 81 napirendi pont szerepelt, amelyet még két sürgősségi napirendi ponttal bővítettek.

A Magyar Nemzeti Tanács ülésen a képviselők elfogadták az MNT 2017-es költségvetésére vonatkozó független könyvvizsgálói jelentést, emellett pedig a Forum Könyvkiadó Intézet 2018-as pénzügyi tervét is jóváhagyták. Többek között szó volt oktatási intézmények igazgatóválasztási eljárásairól, iskolaszéki tagcserékről, továbbá médiumok, színházak és könyvtárak 2017-re vonatkozó jelentéseiről is. Urbán András, a szabadkai Kosztolányi Dezső Színház igazgatója kiemelte, nehéz úgy dolgozni, hogy folyamatosan új embereket kell betanítani.

Urbán András, igazgató, Kosztolányi Dezső Színház, Szabadka: „Nem szaladgálnak Szabadkán sem marketing szakemberek, akik a színházi közönség szervezés ügyeket intézik, de nem beszélve a műszaki emberekről. Szabadkán egy hangmérnököt vagy egy hangtechnikust találni egy komoly probléma.”

Az ülésen napirendre került a VMDK-s Tari István előterjesztése. Az MNT tagja azt indítványozta, hogy utasítsák el azt, hogy Vajdaság napja november 25-e legyen. 1918-ban ezen a napon mondta ki Újvidéken a nagy nemzetgyűlés Vajdaság Szerbiához csatolását. Jelenleg erről tart a közvita Vajdaság-szerte. Tari István, tag, MNT (VMDK): „Utasítsuk el és tulajdonképpen tartsuk elfogadhatatlannak és sértőnek azt a határozati javaslatot, amely Vajdaság napja november 25-én történő megünneplésére vonatkozik.”

Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke a kérdéssel kapcsolatban kiemelte, az MNT szerint a vajdasági magyarság nemzeti ünnepei március 15-e, augusztus 20-a és október 23-a. „Annak jegyében, ahogyan a magyar országgyűlés 2010. évi 45. törvénye rendelkezett a nemzeti összetartozás melletti tanúságtételről, mely szerint a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, amelynek államhatárok feletti összetartozása valóság, a magyarok önazonosságának meghatározó eleme, ne fogadja el Tari István tanácstársunk előterjesztését, mert nekünk délvidéki, vajdasági magyaroknak bár november 25-e, ami másoknak az öröm, nekünk mindig is a gyász ünnepe marad, ugyanakkor a nemzeti egység nevében a jövőben még inkább sajátunknak érezhetjük majd nemzeti ünnepeinket, március 15-ét, augusztus 20-át és október 23-át, mint a vajdasági magyarság általunk javasolt tartományi jelentőségű ünnepeit is.”

Hajnal Jenő azt mondta, bármennyire is kifogásolható a VMDK-s tanácstag által benyújtott indítvány jogalapja, mert nem az MNT hatásköreit és feladatait meghatározó alapszabályi szakaszra hivatkozik, hanem a Tanács céljait meghatározó alapszabályi rendelkezésre, mégis fontosnak tartotta, hogy napirendre kerüljön és megtárgyalják. Végül Tari István indítványát formai okok miatt nem fogadták el. Gyakorlatilag az MNT ily módon kikerülte a konfrontációt a tartományi kormánnyal és megerősítette a magyar közösség ünnepeire vonatkozó korábbi állásfoglalást.

A másik sürgösségi pont arra vonatkozott, hogy az MNT foglaljon állást azzal kapcsolatban, hogy Várady Tibor, akadémikus egy magyarországi hetilapban listára került, mint Soros György embere. A Magyar Nemzeti Tanács ezt a pontot is elutasította. Hajnal Jenő azt mondta, a benyújtott állásfoglalás nem volt elfogadható sem formai, sem tartalmi szempontból, ennek ellenére napirendre került a kérdés. Kiemelte, ha a cikkel kapcsolatban döntést hoznának, akkor ezzel megkérdőjeleznék Várady személyiségének makulátlanságát, mivel a döntéssel csak nagyobb fontosságot tulajdonítanának a cikknek.

Izvor: Pannon RTV