ODRŽANA DVODNEVNA RADIONICA U CILJU PLANIRANJA AKTIVNOSTI U OKVIRU GIZ PROJEKTA „UPRAVLJANJE OTPADOM U KONTEKSTU KLIMATSKIH PROMENA (DKTI)“

Grad Novi Sad i opštine Južnobačkog regiona za upravljanje otpadom – Bačka Palanka, Bački Petrovac, Beočin, Srbobran, Temerin, Vrbas i Žabalj potpisali su Sporazum o tehničkoj saradnji na realizaciji projekta “Upravljanje otpadom u kontekstu klimatkih promena (DKTI)” koji sprovodi Nemačka razvojna saradnja GIZ. Cilj projekta je ublažavanje klimatskih promena kroz primenu cirkularne ekonomije u upravljanju otpadom u izabranim regionima u Srbiji. Period realizacije projekta je do kraja 2020. godine.

Prva dvodnevna radionica planiranja aktivnosti održana je u Andrevlju 11. – 12. juna. Cilj radionice bio je upoznavanje opštinskih projektnih timova sa planiranim aktivnostima, kao i priprema akcionih planova za naredni period.

Tokom rada koji je organizovan u radnim grupama diskutovano je o sledećim temama koje će biti pokrivene Projektom: institucionalni razvoj sistema upravljanja čvrstim otpadom, primena principa cirkularne ekonomije na lokalnom nivou uvođenjem sistema primarne separacije i smanjenja biodegradabilnog otpada, uključivanje neformalnih sakupljača sekundarnih sirovina u sistem upravljanja otpadom i učešće građana u relevantnim procesima za primenu cirkularne ekonomije i upravljanje čvrstim otpadom.

Planirani rezultati projekta između ostalog obuhvataju:

  • Reviziju / izradu lokalnih i regionalnog plana upravljanja otpadom;
  • Podršku uvođenju primarne separacije otpada, uz uključivanje neformalnih sakupljača otpada;
  • Podršku uvođenju aktivnosti kojima se ublažavaju klimatske promene u oblasti upravljanja čvrstim otpadom, uključujući obezbeđenje opreme i izgradnje pilot postrojenja za tretman biodegradabilnog otpada;
  • Razvoj i promocija regionalnih lanaca vrednosti u sektoru otpada (tržište reciklaže), pronalaženje mogućnosti za zapošljavanje, naročito među ugroženim grupama (kao što su neformalni sakupljači);
  • Podrška radu međuopštinske radne grupe;

Sprovođenje kampanji za podizanje svesti javnosti

Izvor : Opština Bački Petrovac