OДРЖАНА ЈЕ ЈАВНА РАСПРАВА У СИРИГУ НА ТЕМУ “ПАРТИЦИПАТИВНО БУЏЕТИРАЊЕ”

Дана 12. јуна 2019. године у 18.00 часова, одржана је јавна расправа у Сиригу, на тему “Партиципативно буџетирање”.

Јавној расправи присуствовали су: Светлана Зорић – председник Радне групе за ПБ, Нина Срдић – члан Радне групе за ПБ, Дијана Марковић – члан радне групе за ПБ, Небојша Вукадиновић – председник Месне заједнице Сириг и становници Сирига. Предочени су проблеми са којима се житељи овог места скакодневно сусрећу, а након тога и пројекти којима би се побољшао живот у Месној заједници Сириг.

Пројекти које су мештани предложили: бициклистичка стаза Сириг – Темерин, трим стаза и уређење обале око Јегричке, парк и изградња каналске мреже у Фрушкогорској улици, замена азбестних водоводних цеви, пољопривредни прстен око села, замена старих и постављање нових канти за смеће, изградња каналске мреже за атмосферске воде у улици Милана Рељина и изградња паркинга испред вртића.

Посебно се захваљујемо грађанима који су присуствовали расправи, а они који су били спречени да дођу, имају прилику да своју идеју/пројекат приложе у просторијама Месне заједнице, као и на сајту општине Темерин.

Извор: Општина Темерин