ОДРЖАНА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА НОВИНАРЕ ПОВОДОМ ПОЧЕТКА КАМПАЊЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ „ЛАП ЗА ЈАЧИ ИНТЕГРИТЕТ“

Поводом почетка кампање Агенције за борбу против корупције за подизање свести грађана о усвајању и спровођењу локалних антикорупцијских планова, под називом „ЛАП за јачи интегритет“ данас је у Београду одржана конференција за новинаре на којој су говорили Представници Агенције за борбу против корупције, Ђорђе Станичић, генерални секретар Сталне конференције градова и општина, Душанка Голубовић градоначелница града Сомбора и представници УСАИД – ГАИ пројекта.

Локални антикорупцијски план представља документ у којем јединица локалне самоуправе идентификује надлежности, области и процесе ризичне за настанак различитих облика корупције и којим се предлажу начини за њихово отклањање. Усвајање и примена локалних антикорупцијских планова предвиђена је Акционим планом за преговарање Србије о чланству у Европској унији за Поглавље 23, јер је локална самоуправа идентификована  као једна од области посебно ризичних за настанак корупције.

Град Сомбор је међу првим градовима који је усвојио ЛАП али пред нама је још увек много посла који тек треба да обавимо , посла који сви заједно морамо да урадимо и грађани и власт, јер смо сви заједно корисници једне локалне самоуправе, сви заједно живимо и желимо да из свега  тога произиђу најбољи ефекти за наше грађане, истакла је Градоначелница Сомбора Душанка Голубовић у свом обраћању новинарима.

„Кроз овај усвојен ЛАП смо били у прилици да кроз једну одговарајућу анализу стања се упознамо са тим шта то све ми имамо у нашој локалној самоуправи, шта то све јесу проблеми, која је висина ризика који се налазе у нашој заједници, којим механизмима и којим роковима ми можемо да одговорима на све те изазове. Чињеница је да је борба против корупције  једна важна тема, али исто тако је и чињеница да свима нама и недостаје можда довољно  знања, шта то тачно подразумева, шта јесте корупција, шта је њен извор и онда се суочити са тим на који начин превазићи све те проблеме,  како их мерити и како подстицати даље понашање које подразумева једну добру управу, поштовање прописа и усвајање тих прописа по мери грађана, рекла је градоначелница Сомбора Душанка Голубовић и додала „Све смо то покушали да урадимо  управо кроз мере које су предвиђене овим антикорупцијским планом који је подразумевао многобројне промене које смо већ направили, али исто тако и многобројне промене које су тек пред нама.“

„Цео антикорупцијски план је један партиципативан процес, који мора на крају да буде по мери грађана, по мери привреде а некада ти сви интереси на крају нису праволинијски већ се понекад и  сукобљавају, и управо због тога је потребно наћи једну праву меру. То смо и настојали да урадимо кроз овај наш план. Пре свега инсистирали смо да свака градска одлука која утиче на живот грађана добије одговарајућу транспарентност кроз процес јавне расправе. Јер свака градска одлука је и правни основ за креирање буџета и трошење средстава грађана.“ Рекла је Душанка Голубовић и додал да је Сомбор  у том процесу ишао и даље кроз процес и пројекат партиципативног буџетирања, где грађани одлучују где ће се по њима утрошити одређена средства, издат је водич кроз буџет који информише и едукује грађане о буџетским средствима и начину њиховог трошења а уз све то акценат је дат и младима како би се што пре укључили у живот локалне заједнице, дали свој допринос и на крају крајева преузели један део одговорности, истакла је градоначелница Голубовић.

До сада ја ЛАП усвојило 58% ЈЛС, док је њих 34 у процесу усвајања те се очекује да ће, од 145 јединица локалних самоуправа у Републици Србији, у наредном периоду усвојен ЛАП имати њих 118.

Кампањом „ЛАП за јачи интегритет“ Агенција за борбу против корупције указује на значај усвајања и спровођења ЛАП и позива локалне самоуправе које га нису усвојиле да то учине, а грађане да, активним учешћем у овом процесу, утичу на то да рад њихове локалне заједнице буде квалитетнији и отпорнији на ризике корупције.

Извор : Град Сомбор