ОДРЖАНА МАНИФЕСТАЦИЈА „ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ – ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ПРЕДУЗИМАЈУ АКЦИЈУ“

Општина Бач се, као партнер, прикључила паневропској манифестацији „Европска недеља локалне демократије“ коју координира Конгрес локалних и регионалних власти Савета Европе, а у Републици Србији Стална конференција градова и општина.

Овогодишња тема манифестације је: Заштита животне средине – Локалне заједнице предузимају акцију.

У нашој општини, у оквиру ове манифестације организоване су  радионице са децом предшколског узраста у месту Бођани И са ученицима завршних разреда Пољопривредне школе у Бачу.

Деца најмлађег узраста у Бођанима су кроз  игру учили о томе како И на који начин се предмети могу поново употребити И уз усвајање основних сазнања о рециклажи практично су показали како они могу допринети РеУсе принципу.  Прављењем музичких инструмената  од искоришћене пластичне амбалаже И конзерви, у комбинацији са  природним материјалима, креативним осмишљавањем, у тимском раду деца су правила музичке инструменте које ће надаље користити у свакодневном наставном раду.               

Са друге стране, средњошколци Пољопривредне школе Бачу, предвођени проф. Зорицом Суботић, на Qуиз радионици која је организована на тему “Еколошки се описмени” – Поглед промени- Планети се окрени, су препознали И дефинисали еко проблеме у својој општини. Ова радионица је била врло значајна, јер је показала активно укључивање младих у решавање проблема локалне заједнице. На овај начин је код младих развијано критичко мишљење И омогућено им је да се укључе у друштвена збивања И изложе своје предлоге за решавање детектованих проблема у области заштите животне средине.

Извор: Општина Бач