ОДРЖАНА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА „ЛУКЕ КАО ПОКРЕТАЧКИ МЕХАНИЗАМ ПРЕДУЗЕТНИШТВА“

У организацији Фонда „Европски послови“ АП Војводине, партнера на пројекту „Луке као покретачки механизам предузетништва“ у Новом Саду је одржана Међународна конференција у оквиру овог пројекта.

Пројекат под међународним називом „POWER“ посвећен  je развоју и сарадњи лука у Јадранско-јонском сливу, јер су оне покретачи предузетништва, са циљем развоја иновационих технологија које ће помоћи укупном привредном расту у овом региону.

У пројекту учествује шест земаља: Италија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Грчка, Албанија и Србија, као и девет партнера из општина и подручја која припадају Јадранко-јонском сливу.

Отварајући Конференцију, Видосава Ендерић , директорка Фонда „Европски послови“ АП Војводине појаснила је да су Јадранско-јонска регија и регион Балкана посебни из неколико разлога. Културне границе и политички раскораци разлог су недостатка сарадње међу државама ове регије, као и слабе примене политике ЕУ. „То је, у комбинацији са малим капацитетом и инфраструктурним ограничењима лука на овом подручју, резултирало губитком њиховог историјског значаја као места размене, затим проблемима слабе модернизације, као и нерешеним питањима везаним за одрживост и урбану обнову“, рекла је директорица. Једини начин да лучке власти нашег региона постану спремне за овакав прелаз јесте модел назван ‘Innovation hub“. „Innovation hub“ или иновациони центар, истакла је она, јесте место које пружа инфраструктуру и могућности за развој нових идеја и иницијатива те се потреба за једним оваквим центром у Јадранско-јонском сливу појавила због прогресивног губитка улоге ових, углавном мањих лучких градова, као места трговинске и културне размене.

Небојша Дракулић, помоћник покрајинског секретара за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу истакао је да се ова стратегија односи на климатске промене и енергију, а да за циљ има смањење загађења ваздуха у градовима, промоцију обновљивих извора енергије, те стварање више радних места и већа улагања у привреду.

Током панел-дискусија било је говора и о удруживању речних, дунавских и морских лука. Жеља је да се од њих направе иновациони центри који су способни да буду веза између лука и регије, и да се на тај начин искористи њихов предузетнички потенцијал.

Пројекат „Power“ (“Ports as Driving Wheels of Entrepreneurial Relm”) има циљ да поврати историјску улогу јадранско-јонских лучких градова као средишњих места развоја и размене. Финансиран je из средстава Европске уније са 1.220.944,42 евра, траје две године, а завршетак ове почетне фазе предвиђен је за 1.1. 2020. године.