ОДРЖАНА ПРВА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ АПВ

У великој сали Скупштине АП Војводине одржана је Прва седница Скупштине АП Војводине.

У складу са Покрајинском скупштинском одлуком о Скупштини Аутономне покрајине Војводине и Пословником о раду Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на првој седници Скупштине потврђени су мандати, свих 120 посланика чиме је конституисан покрајински парламент.

Највише мандата, 66 има листа „Александар Вучић – Србија не сме да стане“.