ОДРЖАНА СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА – ПРИХОДИ ОД ОТУЂЕЊА ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ОВОЈ ГОДИНИ СКОРО 60 МИЛИОНА ДИНАРА

Град Зрењанин у току ове године објавио је два огласа за отуђење већег броја парцела градског грађевинског земљишта, од чије је продаје приходовано скоро 60 милиона динара, истакнуто је на данашњој седници Градског већа, којом је председавао градоначелник Симо Салапура и на којој се десет тачака дневног реда односило управо на предлоге решења о отуђењу грађевинског земљишта. 

Известилац по тој теми, Виолета Кучанда Богасениева, из Одељења за имовинско – правне послове и управљање имовином, рекла је да су, на основу последњег објављеног огласа, предложена решења о отуђењу градског грађевинског земљишта на укупној површини од 34.888 квадратних метара, односно скоро 3,5 хектара.

– Три парцеле намењене су изградњи пословних и других садржаја и градњи објеката вишепородичног становања, док су преостале парцеле опредељене за индивидуалну стамбену изградњу. Само за парцелу у Ечки, намењену изградњи око 300 станова, инвеститор “Линглонг” уплатио је износ од скоро 14 милиона динара – навела је Кучанда Богасениева. 

Председавајући Градског већа, градоначелник Симо Салапура, истакао је такође да су данашњу седницу обележиле тачке које се тичу последњег огласа о отуђењу градског грађевинског земљишта. 
– Забележена је том приликом и једна новина – највећа продата парцела по површини у неком од насељених места на нашој територији, у Ечки, величине 28 хиљада квадратних метара и у вредности од 14 милиона динара, за изградњу обејката колективног становања, инвеститора “Линглонг”, намењених резиденцијалном становању, као и за станове српским и кинеским радницима, запосленим у самој компанији. За Град Зрењанин то је добар показатељ да, поред довођења највећих инвеститора, имамо и значајан раст станоградње. У овом моменту, на територији Града Зрењанина отворено је више од десет градилишта нових станова, што најбоље иде у прилог чињеници да присуство инвеститора покреће и локалне економске прилике – рекао је градоначелник након седнице.

Помоћница градоначелника Цица Вучковић образложила је две одлуке које се тичу примене нових образаца и смерница за извештаје о реализацији програма пословања јавних и јавно-комуналних предузећа чији је оснивач град Зрењанин.  
– У питању су предузећа укључена у другу фазу Пројекта Реформа локалних финансија II у Србији (РЕЛОФ2), и с обзиром да је Град Зрењанин учесник у том пројекту, неопходно је у пракси применити нову процедуру извештавања пословања јавних предузећа, с циљем унапређења у управљању јавним финансијама – рекла је Вучковић. 

Данашњој седници Градског већа, уз градоначелника и његовог заменика, присуствовало је девет чланова тог тела, који су још утврдили Предлог Закључка о доношењу Годишњег Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2021. годину,  као и Предлог Одлуке о изменама Одлуке о приступању изради плана развоја града Зрењанина за период од 2021. до 2028. године.

Утврђен је Предлог Одлуке о измени Одлуке о паркирању возила, као и Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању “Јавног предузећа за урбанизам“ Зрењанин.  

Неколико донетих одлука тичу се области заштите животне средине, а у питању су Предлог Одлуке о покретању поступка за реализацију пројекта јавно – приватног партнерства у циљу обављања послова комуналне делатности зоохигијене (спровођење мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације) и сузбијања коровске биљке амброзија и емерзних корова на јавним површинама града Зрењанина, Предлог Одлуке о обављању комуналне делатности зоохигијене, Предлог Одлуке о одређивању и обављању комуналне делатности сузбијање емерзних корова као и Предлог Одлуке о одређивању и обављању комуналне делатности сузбијање коровске биљке амброзија.

Извор: Град Зрењанин