ОДРЖАНА СЕДНИЦА ПРИВРЕДНОГ САВЕТА

Чланови Привредног савета, сходно раније покренутој иницијативи за проширење састава Савета ради заступљености свих привредних грана у раду овог саветодавног тела, закључили су да је потребно процедуру избора чланова Привредног савета учинити ефикаснијом и са тим захтевом, као и предлогом за проширење, обратиће се Градском већу града Сомбора.

Привредни савет је, на данашњој 13. седници, информисан о допису компаније PRETTY SWEATERS доо у вези са иницијативом за измену члана 103. Закона о раду, који је Привредна комора Србије упутила Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Иницијатива је покренута на основу захтева чланица Привредне коморе Србије које су утврдиле да се институт привремене спречености за рад, односно боловање,  злоупотребљава у пракси, речено је на седници Савета.

Чланови Савета су истакли да подржавају сваку иницијативу чији је циљ да се привредне и друге активности уведу у легалне токове, а o наведеној  иницијативи  ће се изјаснити у фази јавне расправе, односно у складу са процедуром која се спроводи приликом измена појединих чланова закона.

Седницом Привредног савета председавао је Димитар Павлевски, председник Савета, а у раду седнице активно су учествовали чланови Савета:  градоначелница Сомбора Душанка Голубовић, те чланови Градског већа Мирослав Ковачић, за област комуналне делатности и инвестиције, Сава Дојић, за област финансија и привреде, Панто Петровић АМК „Магнет“, Иван Камерер, начелник Одељења за привреду туризам и локални економски развој. Седници је испред фирме „Фиорано“ доо  присуствовала Душица Еркић Живановић.

Извор Град Сомбор