ODRŽANA TRIBINA „RUSKA VLASTELINSTVA U SRBIJI“

Tribina „Ruska vlastelinstva u Srbiji“ priređena je u sredu 30. januara u klubu „Tribina mladih” Kulturnog centra Novog Sada. Autor tribine bio je Radovan Damjanović, istoričar i istraživač jezika.

Obraćajući se mnogobrojnoj publici, Damjanović je najpre otkrio da je naslov tribine „pozajmio“ od istoričara i teologa Radoslava Grujića koji je između dva svetska rata živeo u Vardarskoj banovini. Smatra se da je on pronašao kosti cara Dušana, doneo ih u Beograd i uspeo da ih zaštiti tokom   bombardovanja 6. aprila. Danas su te kosti pohranjene u crkvi Svetog Marka.

Drugi Grujićev doprinos, zbog kojeg je izgubio građanska prava i jedva izbegao likvidaciju, bio je njegov dolazak sa Nemcima iz Beograda privatnom vezom na Frušku goru. Iz vrdničke Ravanice izneo je mošti Svetog kneza Lazara, pokupio razbacane svetinje koje su Ustaše oskrnavile i sve to doneo u Sabornu crkvu u Beogradu gde su se dugo nalazile, dok kasnije nisu smeštene u zadužbinu kneza Lazara u južnu Ravanicu.

Grujić je 1953. godine u istorijskom časopisu SANU napisao rad pod naslovom „Ruska vlastelinstva u Srbiji“ u 14. i 15. veku.

– Rusi su vrlo rano na Svetoj gori imali svoj manastir koji se zvao Rusik, a u kojem se postrigao Sveti Sava. Taj  manastir je i danas živ, a bitan nam je jer upućuje na zaključak o mogućim jakim vezama ruskih kaluđera sa dvorovima srpskih župana, možda čak i pre Nemanje – rekao je Damjanović.

Autor tribine je, zatim, ukazao na biografski zapis o Svetom Savi u kojem se kaže za kaluđere koji su došli na Nemanjin dvor: „Ne intko, no Rusin“ (Ne bilo ko, no Rusi). Ta rečenica, smatra Damjanović, govori nam da Srbi u 12. veku nisu Ruse smatrali strancima, nego su ih doživljavali kao najbliži rod.

Počevši od cara Dušana, oko 200 godina trajalo je pružanje pomoći srpskih vladara ruskom manastiru na Svetoj gori. To je trajalo dok srpska despotovina 1459. godine nije pala pod tursku vlast.

– Monasi iz Rusika dolaze 1509. na Frušku goru i mole majku Angelinu da napiše pismo ruskom knezu u kojem će mu ukazati na to da su oni ruski monasi i da je Rusik na Svetoj gori ruski manastir – rekao je Damjanović na kraju predavanja.