ОДРЖАНAЈ 100.СЕДНИЦA СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОГ САВЕТА ГРАДА НОВОГ САДА

Дана 16. јануара 2019. године у просторијама Градске управе за привреду, одржана је 100. јубиларна седница Социјално-економског савета Града Новог Сада. Социјално-економски савет је основан Споразумом о оснивању који је дана 24.05.2006. године закључен између трију социјалних партнера: Града Новог Сада, Савеза самосталних синдиката Града Новог Сада и општина и Уније послодаваца Србије – послодавци Новог Сада.

У протеклом периоду Савет је на трипартитној основи остваривао своје надлежности које се односе на развој и унапређење колективног преговарања, утицаја економске политике на социјални развој и стабилност, политике запошљавања, политике зарада и цена, конкуренције и продуктивности, приватизације и других питања структурног прилагођавања, заштите животне и радне средине, образовања и професионалне обуке, здравствене и социјалне заштите и сигурности, демографских кретања и друга питања.

Сматрамо да је у данашње време, када се још увек формирају социјално економски савети у Србији, на понос Граду Новом Саду што већ 13 година на врло високом нивоу активно делујемо на овом пољу.

Мишљења смо да се досадашња сарадња и остварени резултати могу оценити као позитивни, те са реалним оптимизмом настављамо да радимо у интересу свих грађана Новог Сада.