ODRŽANO PRVO PREDAVANJE U OKVIRU PROJEKTA CIRKULARNE MIGRACIJE

Upravljanje je lako, vođenje ljudi je teško

Pandemija je generalno izazvala pozitivne promene na tržištu. U Srbiji sada svi pričaju digitalnim rečnikom, formirala se tražnja za digitalizacijom kakva do sada nije bila i tek će se pokazati segmenti tržišta koji su dovoljno otporni i spremni da iskoriste nove šanse. Internacionalni biznis je živ i baš je sada trenutak da se u njemu nađe nova prilika i niše za naše kompanije. Ne smemo se plašiti zbog trenutnih neizvesnosti, već samo planirati i ići dalje. Svaka kriza za nekoga je opasnost, a za nekoga prilika. Ovo su samo neke od poruka koje je sa studentima Ekonomskog fakulteta u Subotici Univerziteta u Novom Sadu podelio Nebojša Bjelotomić, član Srpske asocijacije menadžera (SAM) i CEO kompanije SAGA, navodi subotica.info.

Upravljanje je lako, vođenje ljudi je teško. Upravljanje je set instrukcija koje se sprovode i to može da uradi svako ko je dovoljno talentovan i disciplinovan. Vođenje ljudi nosi više izazova jer morate da razumete svoje ljude, njihove potrebe, da imate empatiju. U tom procesu važno je komunicirati dobro, jasno i pravovremeno, a tek posebno u kriznim momentima briga o ljudima dolazi u prvi plan. Tada kada se vrše rebudžetiranja, promene odluka, kada se menjaju i donose planovi ponekad i na nedeljnom nivou, kada se menjaju i strategije – važno je da ljudi budu u prvom planu, jer ništa od toga nije moguće bez ljudi“, rekao je Bjelotomić i naglasio da u vođenju kompanije prva tri mesta zauzimaju ljudi, a da posle više praznih mesta dolazi industrija.

Predavanje je prvo u okviru saradnje Srpske asocijacije menadžera i Ekonomskog fakulteta u Subotici (Univerzitet u Novom Sadu) i Ekonomskog fakulteta Beogradu, koja se realizuje kroz projekat „Odliv mozgova iz Srbije – Postupi odgovorno sada za budućnost Srbije“ SAMa uz podršku Vlade Švajcarske. Članovi Srpske asocijacije menadžera držaće predavanja na biznis teme studentima na fakultetima u Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu i Beogradu. 

O SAM-u

Srpska asocijacija menadžera (SAM), je udruženje profesionalnih menadžera koje okuplja 450 članova, rukovodilaca uspešnih firmi i timova od više od 70.000 zaposlenih koji godišnje realiziju posao vredan 9 milijardi evra. SAM u svom fokusu ima profesionalni razvoj menadžera, afirmaciju, profesionalizaciju i promociju menadžerske struke, povezivanje menadžera i promociju najboljih poslovnih praksi, kompanija, odgovornog, etičkog i održivog poslovanja.  SAM je takođe usmeren i na kontinuiranu saradnju sa Vladom Republike Srbije i njenim institucijama putem zajedničkih aktivnosti koje imaju za cilj poboljšanje poslovne klime u Srbiji i unapređenje regionalne saradnje. Predsednik SAMa je Dragoljub Damljanović, a izvršni direktor Jelena Bulatović.

Izvor: subotica.info