ОГРАНИЧЕЊЕ У ПЛОВИДБИ ТИСОМ

Лоша хидролошка ситуација и низак водостај реке Тисе праве све више проблема у пловидби том реком. Како би пловидба и даље била безбедна ЈВП „Воде Војводине“ увело је ограничења, па је тренутно дозвољена дубина газа на преводници „Брана на Тиси“ максималних 1,7 метара. О ограничењима у пловидби одмах је обавештена Лучка капетанија Сента, као и корисници. Ускоро ће на преводници почети измуљење и чишћење како би се несметана пловидба омогућила што пре.

Извор: ЈВП Воде Војводине