ОЛАКШИЦЕ ЗА ПЛАЋАЊЕ РАЧУНА ЗА ЕНЕРГЕНТЕ

Грађани који имају право на добијање статуса енергетски заштићеног купца до 25. јануара треба да поднесу захтев, како би се попуст на рачун за електричну енергију или гас добио већ за јануарски рачун. Право на ову помоћ могу остварити корисници новчано-социјалне помоћи, корисници дечјег додатка, као и остали у зависности од прихода и квадратуре куће стана.

Захтев за умањење рачуна за струју подноси се на шалтеру Услужног центра у Кули, уз личну карту и потребну документацију. Корисници права на новчано социјалну помоћ и корисници дечијег додатка када врше обнову захтева не прилажу сву документацију већ само оверени препис акта којим је утврђено једно од ових права.

Осим захтева потребни су и докази о укупним месечним примањима, доказ о поседовању и приходима из непокретности из места пребивалишта и места рођења и Уверење Управе јавних прихода из места пребивалишта, као и последњи рачун за електричну енергију.

Информације о потребној документацији и захтев о стицању права енергетски заштићеног купца, грађани могу добити у Услужном центру општине Кула, Лењинова 11, шалтер бр. 5. Такође, додатне информације се могу добити на телефон 751-146.

Према информацијама Одељења за друштвене делатности у 2019. години ово право је искористило 730 грађана.

Извор: Општина Кула