ON-LINE САСТАНАК С ПРЕДСТАВНИЦИМА ЕБРД – САНАЦИЈА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА У ЗРЕЊАНИНУ, ПРИКЉУЧЕНИХ НА СИСТЕМ ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА, У ЦИЉУ ПОВЕЋАЊА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ

Челници града Зрењанина – градоначелник Симо Салапура, заменик Саша Сантовац и помоћница градоначелника Јелена Миљевић Травар – одржали су онлајн састанак с представницима Европске банке за обнову и развој (ЕБРД), с циљем реализације значајног пројекта у Зрењанину у области енергетске ефикасности. Том приликом истакнуто је да ће ЕБРД, у сарадњи с Градом Зрењанином, понудити грађанима који живе у зградама колективног становања које имају високу потрошњу топлотне енергије, да замене кровне покриваче, столарију или фасаду и тиме значајно повећају енергетску ефикасност објеката, уз финансирање пројекта на основу пројектованих уштеда у потрошњи, без повећања цене грејања. Отплата (реализација) инвестиције би се вршила у одређеном периоду кроз уплату рачуна за грејање, који се не би увећавали. 

Приоритет у реализацији пројекта имале би зграде са потрошњом од преко 130 kWh/m2 годишње, јер се код њих постижу највеће уштеде. Код таквих зграда не би требало да дође до повећања укупних издатака станара, а користи од реализације пројекта биле би вишеструке, и за саме власнике објеката и за град – од санације, продужења века трајања објеката, смањења трошкова одржавања зграда и потрошње енергената, повећања вредности некретнина, до визуелног ефекта који би се добио обновом дотрајалих фасада.

 Други део пројекта Града Зрењанина и ЕБРД односи се на разматрање могућности имплементације соларно-термалног постројења у систем даљинског грејања у граду, уз коришћење различитих облика обновљиве енергије, соларне, биомасе или кроз неко хибридно решење.

Извор: Град Зрењанин