ОПШТИНА АПАТИН У ЕВРОПСКОМ ПРОЈЕКТУ „ТАЛЕНТМАГНЕТ“

Европски пројекат ТалентМагнет обраћа се кључним друштвеним изазовима: одливом младих и образованих људи из градова мале и средње величине, што је проблем у свим  земљама Дунавског басена. Према подацима организације ОЕЦД управо у овом европском региону долази до огромних кретања популације, што има велике последице на демографске и економске исходе, посебно на тржиште рада које остаје без обучене и образоване радне снаге.

Кроз пројекат ће се створити модели међуинституционалне сарадње, стратегије, практичне политике и примењени механизми и модели за привлачење и задржавање талената. 

Пројекат карактерише међунационална сарадња која спаја академски сектор, привреду, политичке институције и цивилно друштво из 12 земаља у процесу креирања модела за превазилажење потешкоћа у задржавању младих у градовима ове регије. Општина Апатин је једини учесник из Србије.

Пројекат је финансиран од средстава Европске уније (ЕРДФ, ИПА, ЕНИ фондови).

Акроним пројекта: TalentMagnet

Пун назив пројекта: Improved Institutional Capacities and New Multilevel Governance for Talent Attraction and Retention in the Danube Region

Програм прекограничне сарадње: Interreg Danube

Трајање пројекта: јул 2020 – децембар 2022.

Учествују партнери из следећих земаља: Словенија, Мађарска, Румунија, Словачка, Хрватска, Немачка, Чешка, Аустрија, БиХ, Србија, Бугарска, Украјина

Фејсбук страница пројекта: https://www.facebook.com/TalentMagnetProject/ 

Вебсајт пројекта: https://www.interreg-danube.eu/talentmagnet 

Извор: Општина Апатин