ОПШТИНА ОЏАЦИ ЗА АКТИВНЕ МЕРЕ ЗАПОШЉАВАЊА У 2018. ОПРЕДЕЛИЛА 5,5 МИЛИОНА ДИНАРА

Програми и мере активне политике запошљавања које ће у овој години финансирати локална самоуправа у Оџацима су јавни радови, подршка самозапошљавању и субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих лица. За реализацију наведених мера према Локалном акционом плану запошљавања у буџету општине за 2018. опредељено је укупно 5,5 милиона динара.

Средства за организовање јавних радова од интереса за општину Оџаци планирана су у износу од 3 милиона динара. У програм јавних радова биће укључени радно способни корисници новчане социјалне помоћи, Роми, лица без квалификација и са ниским квалификацијама, вишкови запослених, лица која посао траже дуже од 18 месеци и незапослена лица из руралних подручја.

Милион динара из локалног буџета биће издвојено за подршку самозапошљавању доделом једнократних субвенција у износу од 180.000 по кориснику. Предност ће имати млади до 30 година старости, вишкови запослених, Роми, особе са инвалидитетом и жене.

Субвенција за самозапошљавање повећава се на 200.000 динара у случају самозапошљавања вишкова запослених, односно на 220.000 динара у случају самозапошљавања особа са инвалидитетом.

Локална самоуправа ће послодавцима из приватног сектора, за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих, исплаћивати субвенцију у износу од 200.000 динара по кориснику, односно 240.000 динара уколико запошљавају особе са инвалидитетом, радно способне кориснике новчане социјалне помоћи, младе до 30 година који су имали или имају статус детета без родитељског старања и жртве породичног насиља. За реализацију ове мере опредељено је укупно 1,5 милиона динара.

Мере предвиђене Локалним акционим планом запошљавања реализоваће Савет за запошљавање општине Оџаци у сарадњи са Националном службом за запошљавање.

Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености предвиђено је и да локална самоуправа може поднети захтев министарству надлежном за послове запошљавања за учешће у финансирању програма или мера активне политике запошљавања предвиђених Локалним акционим планом запошљавања.

Извор: Општина Оџаци