ОПШТИНА УСВАЈА НОВИ ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА РОМЕ

У нашој општини је одржан консултативни састанак са директорком Канцеларије за инклузију Рома, Љиљаном Михајловић и покрајинском посланицом, Јеленом Јовановић. Председница Општине Апатин Дубравка Кораћ је представила локални акциони план за инклузију Рома који општина треба да усвоји и који је подржан  од покрајинске Владе и ресорног секретаријата.

И овим путем Општина Апатин показала је да одговорно поступа у питањима од значаја за ромску заједницу и да је спремна да се суочава и да решава изазове пред којима се ова заједница налази.

Нови акциони плана за инклузију Рома обухвата области запошљавања, становања, здравствене заштите а посебан акценат је стављен на област образовања. Учесници састанак су закључили да је управо образовање област на којој је потребно додатно радити.

Обиђена је и месна заједница у ромском насељу где је одржан састанак на ком су присуствовали ромска координаторка Данијела Игнац, педагошки асистент и од прошлог месеца здравствена медијаторка. На састанку се говорило о активностима које се реализују ради побољшања положаја ромске заједнице у овом насељу и у општини. Састанку у насељу је присуствовао и заменик председника општине Радован Ђукић.

Извор: Општина Апатин