ОПШТИНА ВРБАС ОСВЕТЉЕНА НОВИМ ЛЕД СВЕТИЉКАМА

У општини Врбас завршена је замена јавног осветљења, која је реализована кроз модел јавно-приватног партнерства, пренео је новосадски Дневник. Извршена је замена 2.530 светиљки, новим ЛЕД светиљкама. Овим пројектом гарантована је уштеда у потрошњи електричне енергији око 80 одсто, а укупни трошкови функционисања система јавног осветљења биће умањени за око 20.000 евра на годишњем нивоу.

Општина Врбас добила је квалитетније осветљење које даје бољу осветљеност за око 200 одсто чиме је омогућена већа безбедност на улицама и кретање у саобраћају, као и боља енергетска безбедност, али и смањење емисије СО2. Уграђена опрема у целости је у власништву града за коју постоји гаранција и век трајања ЛЕД светиљки од око четврт века.

У реализацији овог пројекта учествовали су приватни партнери Петрол Љубљана и Smart Energy Investment који су обезбедили 100% средстава за реализацију инвестиције. Заменом неефикасне јавне расвете врши се усклађивање са најмодернијим европским стандардима који постаје постепено и део расвете у Србији.

Извор: Општина Врбас