ОПШТИНА ЖАБАЉ КОНКУРС ЗА НАЈЗАСЛУЖНИЈЕ – ОПШТИНА ЖАБЕЛЬ КОНКУРС ЗА НАЙЗАСЛУЖНЄЙШИХ

Општина Жабaљ ће и ово године на Дан општине, 8. новембра на Митровдан наградити најсаслужније грађане за развој општине у свим дружтвеним сегментима. С тога је по одлуци Скупштине општине Жабаљ расписан конкурс за доделу Митровданских награда у виду дипломе и новчаним износом, Митровданских повеља и Захвалница која се додељује у виду дипломе.

На конкурсу се могу предложити предузећа, установе и све друге организације којима је седиште на територији општине Жабаљ, грађанима и групама грађана за њихово заједничко стварање, а који раде или су радили на територији општине, који су пореклом са територије општине или су њихова остарања тематски везана за Општину Жабаљ.

Скупштина Општине Жабаљ позива институциије, групе грађана или појединце да своје предлоге са образложењем пошаљу најкасније у понедељак 15.октобра до 15 сати на писарницу Општине Жабаљ или писменим путем на адресу Николе Тесле 45, Жабаљ, са назнаком – Комисији за награде и признања Општине Жабаљ ѕа 2018. годину.

За војводјанске.рс : Б. Дюрдєв 

ОПШТИНА ЖАБЕЛЬ

КОНКУРС ЗА НАЙЗАСЛУЖНЄЙШИХ

Општина Жабель и того року з нагоди Дня општини Жабель, 8. новембра, на Митра наградзи найзаслужнєйших гражданох за розвой општини у шицких дружтвених сеґментох. Прето по одлуки Скупштини општини Жабель розписани конкурс за додельованє Митрових наградох у виду дипломи и пенєжну награду, Митрово грамоти и Подзекованя у виду дипломи.

По конкурсу ше можу предложиц подприємства, установи и други орґанизациї чийо шедзиско на териториї општини Жабель, гражданох и ґрупи гражданох за їх заєдничке творенє, котри робя, лєбо робели на териториї општини, котри походза з општини, або їх дїлованє вязане за општину, або їх дїла тематски повязана за Општину Жабель.

Скупштина Општини Жабель поволує институциї, ґрупи гражданох и поєдинцох же би свойо предлоги з обгрунтованьом послали найпознєйше по пондзелок, 15. октобра по 15 годзин на писарнїцу у Општини, або писмено на адресу Николи Тесли 45, Жабель зоз назначеньом – Комисиї за награди и припознаня Општини Жабель за 2018. рок.

За войводянски.рс : Б. Дюрдєв