ОТВАРАЊЕ НАЈЛОН ПИЈАЦЕ У ПЕТАК 8. МАЈА

Јавно комунално предузеће „Тржница“ Нови Сад обавештава јавност да од 8. маја 2020. године (петак) отвара Најлон пијацу уз Одлуку о плану мера заштите од COVID-19:

 

 • Радно време пијаце за кориснике је од петка до недеље у времену од 6 до 13 часова;
 • Сви запослени су обавезни да носе маске и рукавице, по потреби и визир;
 • Закупци који раде на Најлон пијаци обавезни су да од уласка до изласка са пијаце, носе заштитну маску и рукавице, уз поштовање мере социјалне дистанце;
 • Сви купци који долазе на Најлон пијацу дужни су да носе маску и рукавице, поштујући меру социјалне дистанце;
 • У случају већег броја особа које се налазе на пијаци, од броја предвиђеног мерама Владе Републике Србије, односно једне особе на површини од четири метра квадратна, шеф пијаце има овлашћење да привремено затвори пијацу како би обезбедио адекватну социјалну дистанцу;
 • Шеф пијаце може да удаљи закупца без заштитних средстава у виду маске и рукавица;
 • Улаз на Најлон пијацу је капија „Темеринска“, између локала „Морава“ и управне зграде;
 • Излаз из Најлон пијаце је излазна капија „Приморска“;
 • Наплата и комуникација са закупцима се мора одвијати уз све заштитне мере и поштовање социјалне дистанце.
 • Сва продајна места су минимум ширине два метра и маскимално је могуће присуство једног продавца по једном продајном месту;
 • У случају веће тражње пред продајним местом, корисник продајног места је дужан да одржава ред и социјалну дистанцу за то продајно место.
 • Угоститељски локали су дужни да у потпуности у свом раду поштују препоруке Кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID – 19;
 • Средства дезинфекције која су доступна закупцима и купцима се обезбеђују на главном улазу у управну зграду, као и санитарном чвору.

 

Пре и после радног времена Најлон пијаце, комплетан пијачни простор ће бити дезинфикован од стране овлашћеног предузећа.