ОТВОРЕН ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДРШКУ ПРОЈЕКТИМА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У 2018. ГОДИНИ

Министарство заштите животне средине дана 4. априла 2018. године објављује Јавни конкурс за доделу средстава за подршку пројектима цивилног друштва у области заштите животне средине  у 2018. години.

Општи циљ јавног конкурса:  заштита и унапређење животне средине у оквиру следећих тема и области:

  1. Заштита природе –  еколошка мрежа и заштићена подручја;
  2.  Климатске промене – пољопривреда, енергетика, саобраћај, шумарство и воде;
  3.  Еколошко предузетништво – еколошка мрежа, заштићена подручја, циркуларна економија;
  4. Грађански активизам – примена закона из домена заштите животне средине,  управљање отпадом и отпадним водама, стратешка процена и процена утицаја на животну средину;
  5. Еколошко образовање – еколошка мрежа и заштићена подручја, климатске промене, одрживи развој;
  6. Природа у урбаним срединама – пошумљавање, урбане баште, урбани џепови, паркови, зелени кровови, зелене фасаде, бициклизам као еколошки прихватљив вид транспорта;
  7. Медији и екологија: еколошка мрежа и заштићена подручја, климатске промене, циркуларна економија, поглавље 27, квалитет животне средине.

Рок за подношење пријава је закључно са 24. априлом 2018. године.

Текст Јавног конкурса можете преузети ОВДЕ

Смернице за подносиоце предлога пројеката можете преузети ОВДЕ

Oбразац бр. 1  – Подаци о подносиоцу пријаве можете преузети ОВДЕ

Oбразац бр. 2  – Подаци о пројекту можете преузети ОВДЕ

Образац бр. 3 – Пројектни оквир можете преузети ОВДЕ

Образац бр. 4 – Буџет пројекта можете преузети ОВДЕ

Oбразац бр. 5 – Биографијe пројектног тима можете преузети ОВДЕ

У вези  наведеног конкурса  Министарстзво ће организовати инфо дан на коме ће заинтересованим организацијама дати евентуално потребна појашњења о конкурсу.

Извор: Република Србија Министарство заштите животне средине