OTVORENA IZLOŽBA SLIKA „LIKOVNA KOLONIJA TAMBURICA FEST 2018-GLOŽAN“ – OTVORENÁ VÝSTAVA OBRAZOV „UMELECKÁ KOLÓNIA TAMBURICA FEST 2018-HLOŽANY“

Izložba slika „Likovna kolonija Tamburica fest 2018 – Gložan”  otvorena je danas u Hotelu „Novi Sad” . Radovi koji su prikazani na ovoj izložbi predstavljaju umetnike koji su učestvovali u radu Likovne kolonije „Tamburica fest” od 2008. godine pa do danas.

U dosadašnjih 11 saziva Likovne kolonije „Tamburica fest” učestvovalo je više od 110 autora koji su uspostavili fond od oko 140 slika. Izložbu je otvorio Jovan Pejčić, direktor „Tamburica festa”.

„Veliko mi je zadovoljstvo da vas pozdravim. Ovo je otvaranje 11 Likovne kolonije „Tamburica festa” u čast trećeg kongresa Svetske tamburaške asocijacije. Trenutno je u toku kongres koji je okupio najeminentnije stručnjake iz oblasti tamburaške muzike, iz osam zemalja. Mi radimo nešto značajno i vredno za Novi Sad koji je Evropska prestonica kulture 2021. godine. Zahvaljujući ovim zvucima tamburice, želimo da širimo prijateljstvo i da se okupljamo što češće”, rekao je Pejčić.

Izložba će trajati do 28. oktobra, te ovim putem pozivamo sve koji to već nisu uradili, da dođu i uvere se u lepotu i realističnost ovih umetničkih dela.

Za vojvodjanske.rs: Aleksandra Mišković

Prevod na slovački: Ana Danko Zec

 

OTVORENÁ VÝSTAVA OBRAZOV „UMELECKÁ KOLÓNIA TAMBURICA FEST 2018-HLOŽANY“

Výstava obrazov „Umelecká kolónia Tamburica fest 2018 – Hložany” je otvorená dnes v Hoteli „Nový Sad”. Práce, ktoré su vyložené na tejto výstave predstavujú umelcov, ktorí účinkovali v práci Umeleckej kolónie „Tamburica fest” od 2008. roku až do dnes.

Na predchádzajúcich 11 konferenciách Umeleckej kolónie „Tamburica Fest“ sa zúčastnilo viac ako 110 autorov, ktorí založili fond okolo približne 140 obrazov. Výstavu otvoril Jovan Pejčič, riaditeľ „Tamburica festa“.

„Je pre mňa veľkým potešením pozdraviť vás. Toto je otvorenie 11 Umeleckej kolónii „Tamburica Fest“ na počesť tretieho kongresu Svetovej asociácie Tamburica. V súčasnosti sa koná kongres, v ktorom sa zišli najvýznamnejší odborníci z oblasti tamburitskej hudby z ôsmich krajín. Robíme niečo významné a cenné pre Nový Sad, ktorý je európskym hlavným mestom kultúry v roku 2021. Vďaka týmto zvukom tamburitzy chceme rozšíriť naše priateľstvo a sretať sa čo častejšie“, povedal Pejčič.

Výstava bude trvať do 28. októbra a pozývame všetkých, ktorí to ešte neurobili, aby prišli a videli krásu a realitu týchto umeleckých diel.

 

Preklad do slovenčiny:  Ana Danko Zec