„ОТВОРЕНА ВРАТА“ У ONLINE ФОРМАТУ

Обавештавамо све заинтересоване да ће Фонд „Европски послови“ АП Војводине своју активност под називом „Отворена врата“ реализовати и у online формату. У оквиру „Отворених врата“ можете добити информације о могућностима учешћа у прекограничним и другим програмима Европске уније и припремити се за учешће у пројектима.

У циљу реализације горе поменуте активности потребно је да попуните формулар за „Отворена врата“ који се налази на сајту од Фонда „Европски послови“ АП Војводине и да се ,у пољу „Коментар“, изјасните у ком формату желите да се одрже консултације (организација састанка у нашим просторијама или у online формату). Сваког петка у периоду од 10 до 13 часова је стални термин консултација за све заинтересоване.