OVAKO ČUVAJTE ORAH TOKOM ZIME

Čuvanje jezgrastog voća, gde spada i orah, nešto je lakše od čuvanja jabučastog i koštičavog voća. Zbog velike količine ulja u jezgru (od 50-70%), čiji osnovni sastav čine nezasićene masne kiseline koje na višim temperaturama oksidišu do užegnuća, jezgre gube ukus i postaju neupotrebljive za jelo.

Zato plodove oraha treba čuvati u tamnim i hladnim prostorijama ili hladnjačama na temperaturi od 1-4 stepena i pri relativnoj vlažnosti vazduha od 60-65%.

Plodovi oraha treba da sadrže 10-12% vode. Pri ovom režimu plodovi oraha mogu da se čuvaju od 12-24 meseca. Ukoliko plodovi nisu prethodno osušeni i kod kojih sadržaj vode nije sveden na 12%, mogu se uspešno čuvati na temperaturi od 0 stepeni i relativnoj vlažnosti od 70%.

Pored režima čuvanja plodova oraha neophodno je ostaviti prostor između ambalaže da bi vazduh lakše cirkulisao. Čuvanje jezgra je nešto složenije i to: vlaga, toplota, svetlost i vazduh su faktori koji utiču na kvarenje i kvalitet jezgra. Najbolji ukus jezgre i stabilnost boje postiže se čuvanjem jezgra koja sadrže od 3 -3,5 % vode.

Jezgra je najbolje čuvati u hladnjačama na temperaturi od 1-4 stepena u tami i na taj način se postiže duža stabilnost nezasićenih masnih kiselina, nego kad se jezgra čuvaju na prirodnoj svetlosti.

Izvor: Domaćinska kuća