ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ ДОПРИНОСИ ЧИСТИЈЕМ ВАЗДУХУ У НАСЕЉУ

Последње дане прошле године Савет месне заједнице Огар искористио је да украси насеље новим садницама. Како нам је рекао председник Савета Милан Алексић, посађено је укупно 20 нових садница.

„Попунили смо садницама упражњена места у парку у центру насеља настала уклањањем трулог и осушеног дрвећа. Део садница је засађен у улици Браће Јерковић, а замењено је и неколико осушених садница поред капеле на месном гробљу. Највише је засађено садница јасена, али и украсног багрема, залосног дуда и неколико зимзелених садница“ – рекао нам је Алексић.

Он је нагласио да је ово само једна у низу акција озелењавања које ће допринети чистијем ваздуху у насељу и уједно се захвалио Општини Пећинци за помоћ у набавци садница, као и члановима Савета МЗ и грађанима Огара који су узели учешће у акцији садње.

Извор: Општина Пећинци