ОЖИВЉАВАЊЕ СЕОСКИХ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА – ЗГРАДА МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ У КРУШЕДОЛ ПРЊАВОРУ УСКОРО У НОВОМ РУХУ

  1. јуна 2019. потписан је Уговор о финансирању пројекта унапређења енергетске ефикасности „Енергетска санација зграде јединице локалне самоуправе – месна канцеларија у Крушедол Прњавору“ између Министарства рударства и енергетике и Општине Ириг у вредности од око 18 милиона динара.

Објекат за чију санацију су одобрена средства служи за рад локалних органа, културно-уметничког друштва и поште. У приземљу се налазе просторије месне канцеларије и месне заједнице, сала Дома културе и канцеларије Дома културе. Међутим, објекат је тренутно у изузетно лошем стању и готово нефункционалан захваљујући влаги и веома лошој изолацији.

Одобреним средствима санираће се влага, поставити изолација на фасаду, хидроизолација подова и бетонираће се стаза око објекта. Постављањем изолационих материјала на фасаду, таван и под објекта, смањила би се количина кондензације и утрошак електричне енергије и чврстог горива. Просторије су се до сада грејале пећима на чврсто гориво или електричну енергију, а план је да се уместо досадашњег локалног изради етажно грејање са алуминијумским радијаторима и котлом на пелет.

Председник Општине Ириг, Стеван Казимировић, приликом потписивања уговора истакао је значај оспособљавања јавног простора у сеоским месним заједницама.

   – Уређење овог објекта у ком се налази и Дом културе и месна канцеларија у Крушедол Прњавору само је мали допринос и подстрек да млади остану на селу – наводи Казимировић.

Министарство је за овај пројекат одобрило 12,4 милиона динара, док остатак суфинансира Општина Ириг.  

Извор: Општина Ириг