ПРЕДСТАВЉЕН ПРОГРАМ ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ НАМЕЊЕН ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Програм и подстицајне мере Покрајинског секретаријата за привреду и туризам…

Прочитај више ПРЕДСТАВЉЕН ПРОГРАМ ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ НАМЕЊЕН ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ