„PAMETNA SELA” ZA OSTANAK MLADIH NA SELU

Pametna sela (Smart Villages) je koncept koji ima za cilj da se kvalitet života u ruralnim oblastima izjednači sa načinom života u gradovima kako bi se došlo do bolje preraspodele stanovništa u Evropi.

Pametna sela (Smart Villages) je koncept koji traži odgovore na pitanja kako digitalizovati selo, kako kreirati radna mesta i zaustaviti odlazak ljudi iz ruralnih prostora, odnosno platforma koja bi trebalo da osigura dobre uslove za život na selu.

Kreator i ambasador EU koncepta Pametnih sela je Franc Bogovič, slovenački evroparlamentarac iz redova Evropske narodne partije (EPP) i Slovenačke narodne stranke (Slovenska ljudska stranka – SLS), po struci agronom.

Na okruglom stolu pod nazivom Pametna sela u Gorskom kotaru koji je održan nedavno u Prezidu, hrvatskom malom mestu na granici sa Slovenijom, Bogovič je istakao da bez kvalitetnih širokopojasnih veza nema kvalitetnog života i razvoja na selu.

„To je koncepcija koja bi u različitim fondovima trebalo da, uz pomoć države, županija, opština, osigura brz i siguran internet. Bez toga ćemo jako teško pričati o pametnim selima i mladi će i dalje odlaziti sa sela“, navodi Bogovič. On smatra da nema “recepta” koji bi mogao neko napisati za svako selo, nego bi svako područje na različitim nivoima trebalo da traži najbolje rešenje za sebe – oglašavanje turističkih potencijala pitem interneta, povezivanje malih proizvođača sa kvalitetnim proizvodima u udruženjima, a osim toga bitna je i kreativnost, ljudi koji shvataju ovaj koncept i ljudi na vlasti koji imaju razumevanja za to.

„U Sloveniji smo 70-ih imali jako značajnog predsednika Vlade, koji je pokrenuo policentrični razvoj Slovenije. Pored Ljubljane i Maribora, kao dva najveća grada, imamo šest regionalnih centara, a onda još 35 gradića koji imaju neku gravitacionu masu da privuku ljude u ove centre. Zbog toga mislim da u Sloveniji već imamo neku prednost od pre. Takođe, unutar mera EU dosta smo radili na osnovnoj infrastrukturi u selu, od puteva, voda, zbrinjavanja otpada te, u poslednjih 10-ak godina i na širokopojasnim mrežama. Ali nije sve u novcu, već i u volji, politici, pa i u znanju. Sada ima mnogo jeftinijih rešenja, koja su možda bolja nego što su bila na početku digitalizacije. Ali najbitnije je da pored pametnih sela i pametnih gradova, imate i pametne ljude, a naročito pametne ljude u vladi“, ističe Bogovič.

On smatra da će evropsko društvo biti puno zdravije ako uspe da ima naseljena sela. „Danas, na primer u Nemačkoj, ima regiona gde je veći kvalitet života na selu, a gde je BDP isti kao i u gradu. I u mnogim programima EU za sledeće budžetsko razdoblje 2021-2027 već postoje fondovi za ruralni razvoj“ ,zaključuje Bogovič.

Izvor: Agroklub