PANČEVO: IZLOŽBA TOXIC U GALERIJI MILORADA BATE MIHAILOVIĆA

U Galeriji MIlorada Bate Mihailovića 14. septembra u 19 sati će biti otvorena izložba slika, fotografija i skulpture umetničke kolaborativna grupe Dim Tim, pod nazivom „Toxic“, navodi 013info.

Projekat za izložbu sa radnim nazivom  Toxic je nastao sa idejom pokretanja konativnih i emocionalnih procesa kod publike. Tematski okvir dotiče sećanje, globalizaciju, ekologiju, slobodu, kao i status samog umetnika. Metodološki, to je interakcija niza asocijativnih vizuelnih referenci i simbola. Izložba se može percipirati kao celina, ali i kao skup autonomnih radova.

– U projektu Toxic opredelili smo se za medij slike, fotografije i skulpture. Pored slike i skulpture fotografijom se bavimo u kontinuitetu i ona je integralni deo naših multimedijalnih izložbi (nalazi se i u umetničkim kolekcijama, npr. Deutsche Telekom).To je najneposredniji jezik kojim se može otkrivati i ukazati na skriveno pojedinačno značenje egzistencije, to su forenzički precizno uzeti slojevi samog života, odnosno mikroskopski tanki rezovi tkiva egzistencije, kažu u najavi iz DimTima.

Prema Oksford rečniku Toxic je reč 2018. godine. Nije potrebno posebno isticati da je ta reč ona tanka linija koja povezuje sve radove na ovoj izložbi. Toxini / otrovi su svuda oko nas, u vazduhu, vodi,  u lancu ljudske ishrane, ali ne treba zaboraviti ni na vizuelno i mentalno zagađenje koje je često najopasnije.

Slavko Timotijević o Umetničkoj kolaborativnoj grupi  Dim Tim u katalogu izložbe Bauhaus Revisited u Sopotu, maj-jun 2019. između ostalog piše:

Dim Tim je autentični analitičar mnoštva procesa u svetu i unutar kulturne sredine u kojoj se kreće i na taj način evocira kreativnost, mišljenje i sve ono što je podsticajno u protivrečnostima društvenih prilika u kojima živimo.

Programska struktura kolaborativne grupe Dim Tim bazirana je prevashodno na odnosu umetnika/grupe prema manifestacijama društvenih tokova, posebno onih  koji se tiču, utiču, podstiču ili ometaju veoma osetljivu mrežu unutar koje se odvija kultura. Dim Tim smatra da je svaka umetnička aktivnost, ako nije direktno primenljiva, utopijska i, iako utopijska, ona je nedvosmisleno učinkovita kao ona vrsta fundamentalne aktivnosti koja definiše individualnog čoveka i ljudsku vrstu. Stoga se istraživanje ove grupe usmerava na analizu novih odnosa u društvu podstaknutih novim tehnologijama, društvenim mrežama, paralelnim i trećim svetovima koji nastaju preklapanjem užurbane stvarnosti i virtuelne realnosti. Njihova je namera, stoga, da uspostavljaju funkcionalne korelacije između laboratorijskih karakteristika sopstvenog dela i javnosti.

Međutim, njima nije dovoljno da svoje produkte projektuju u tradicionalne izlagačke prostore (iako je jasno da su se i tradicionalni izlagački prostori, ako ne fizički transformisali onda sigurno programski profilisali u odnosu na tokove savremene umetnosti), već istražuju i pronalaze otuđene habitate, sfere zanemarenosti i napuštene javne prostore u koje apliciraju svoje delo i time ih transformišu.

 Danijela Mršulja Vasić i Milenko Vasić su vizuelni umetnici koji rade zajedno u različitim medijima (slika, skulptura, fotografija i instalacija), spajajući od 2011. godine svoje poetike i iskustva u Umetničku kolaborativnu grupu Dim Tim.

Trinaest samostalnih, dvadeset grupnih izložbi, dvadeset pet murala / zidnih slika i skulpture u javnom prostoru, realizovali su u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Austriji, Italiji, Nemačkoj, Francuskoj, Švajcarskoj i Vijetnamu.

Najbliže određenje za formalne uzore Dim Tima i moguću plastičku aproprijaciju elemenata je umetnost međuratne avangarde kao i interdisciplinarna komunikacija aktera i dela delotvorno organizovanih oko institucije Bauhausa.

Izgradili su do sada svoje reprezentativne cikluse Metamorfoze – Alibi za retoriku utopijske arhitekture, Cripto, Post War, Clone, City, Echo – Post truth i Ka utopiji. U svojoj umetničkoj praksi Dim Tim se bavi utopijom, istorizacijom umetnosti i mogućnostima komunikacije među ljudima i različitim kulturama u vreme brze individualizacije koje je podstaknuto novim tehnologijama, društvenim mrežama i virtuelnim svetovima. Dim Tim komentariše nove odnose i ponašanje u modernim aglomeracijama, analizira otuđenje prostora u habitatima, traži alternativne javne prostore za izlaganje različitih umetničkih praksi i promoviše nove umetničke diskurse. U tom smislu, Dim Tim je autentični analitičar mnoštva procesa u svetu i unutar kulturne sredine u kojoj se kreće i na taj način evocira kreativnost, mišljenje i sve ono što je podsticajno u protivrečnostima društvenih prilika u kojima živimo.

 Samostalne izložbe:

2019   Bauhaus revisited, Galerija Centra za kulturu Sopot, Beograd

2018    Ka utopiji, Galerija Zvono, Beograd

2017    Eho, Galerija Banski dvor-Kamena kuća, Banjaluka, BiH

2016    “X” Galerija 96, Prijedor, BiH

            Grad, Galerija solidarnosti, Palata Pima, Kotor, Crna Gora

            Klon, Galerija savremene umetnosti Smederevo, Srbija

2015   Post War Raw, Galerija Marko K. Gregović, Petrovac, Crna Gora

            Zeitgeist, Altstadt Galerie, Gmund in Karnten, Austrija

            Post War, Prodajna galerija Beograd, Srbija

2014   Kloniranje slike, ISSU Perpetuum Mobile galerija – Treći Beograd, Srbija

           Crypto, Galerija Zvono, Beograd

2013   Metamorfoze ili Alibi za retoriku utopijske arhitekture, NOVA galerija, Beograd

           200, Narodni muzej  Crne Gore, Galerija Atelje DADO, Cetinje

Izvor: 013info