ПАРАМЕТРИ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА: ИЗДАТ РЕКОРДАН БРОЈ ГРАЂЕВИНСКИХ ДОЗВОЛА

Општинско Одељење за урбанизам у Инђији у првих десет месеци ове године издало је већи број грађевинских дозвола и локацијских услова инвеститорима него што је то био случај у претходне две године.

По основу обрачуна доприноса за уређење грађевинског земљишта, у општинску касу сваке године слије се око 20 милиона динара више, што је показатељ развојног тренда у области грађевинарства у oпштини Инђија.

Од 22 милиона динара колико је по том основу приходовано 2020. године, у овој години у првих десет месеци реализовано је више од 70 милиона динара доприноса за уређење грађевинског земљишта.

Само у последњих месец дана започета је изградња више од 220 станова, док је од почетка године 500 станова.

„То показује колико се гради у Инђији, као и то да су инвеститори озбиљни у поштовању планова и рокова изградње, јер је издат и далеко већи број употребних дозвола за објекте вишепородичног становања“, истакла је Тијана Дошен, начелница општинског Одељења за урбанизам.

„Месец и по дана до краја године бележимо рекордан број издатих локацијских услова и грађевинских дозвола, већ сада више него за целу прошлу годину, што значи да је Инђија велико градилиште, што је и показатељ животног стандарда у општини“, истакао је председник Општине Инђија Владимир Гак.

Извор: Општина Инђија