PAVLE POČUČ GOSTOVANJE U EMISIJI RTV NA TEMU SOCIJALNO PREDUZETNISTVO

PAVLE POČUČ GOSTOVANJE U EMISIJI RTV NA TEMU SOCIJALNO PREDUZETNISTVO

Dana 18.10 2019. Zamenik sekretara za privredu i turizam gostovao je u emisiji RTV  na temu : „Nacrt zakona o socijalnom preduzetništvu“.

Nacrt zakona o socijalnom preduzetništvu je krovni pravni okvir kojim se definišu prava i obaveze budućh socijalno privrednih društava, socijalnih preduzetnika i budućih korisnika koji se mogu zapošljavati u ovim preduzećima.

Od zakona se očekuje da unapredi, podstakne i pravno formuliše buduće poslovanje socijalnih preduzeća koja danas zapošljavaju preko 10 000 ljudi iz ranjivih i marginalizovanih kategorija.

„Vlada APV će do donošenja novog zakona kao i do sada nastaviti da pomaze socijalno preduzetništvo kroz programe besplatnih obuka marginalizovanih kategorija , samozapošljavanja ranjivih kategorija, subvencijama za mašine i opremu  tim preduzecima kao i subvencijama ženama preduzetnicama“,  istakao je zamenik sekretara za prviredu i turizam APV, mr. Pavle Počuč. 

 

Author Image
Lala
%d bloggers like this: