PEĆINCI: DANAS POČELA PROBA MALE MATURE

Od danas do petka, 199 osmaka sa teritorije pećinačke opštine zajedno sa svojim vršnjacima širom Srbije u prilici su da samostalno procene znanje i pripremljenost za budući završni ispit – malu maturu, putem onlajn platforme https://www.mojaucionica.gov.rs, a malim maturantima će svaki test biti dostupan 12 sati (od 8.00 do 20.00).

Učenici završnih razreda danas polažu testove iz srpskog jezika. Sutra je na programu matematika, dok će osmaci u petak proveru znanja iz fizike, istorije, geografije, biologije i hemije vršiti putem kombinovanog testa. Na osnovu ovih testova, učenici će moći da procene šta od gradiva za malu maturu dobro poznaju, a šta sve treba da još nauče i poprave do junskog završnog ispita.

Po rečima direktorice pećinačke Osnovne škole “Slobodan Bajić Paja” Milijane Srdić, nastavnici i odeljenske starešine dostavili su osmacima prošle nedelje pristupne parametre za korišćenje platforme, a zatim provežbali sa decom korišćenje same platforme na jednosatnom testu, koji je samo za tu namenu postavljen. Takođe, nastavnici su deci pojasnili ključnu svrhu ovakvog testiranja – samoprocenu savladanosti gradiva u predmetima koji su obuhvaćeni završnim ispitom, a u planu je i dodatna podrška učenicima, nakon testiranja, u programskim oblastima u kojima su imali najviše teškoća u učenju.

Direktorica Srdić dodaje i da će za učenike sa teritorije opštine Pećinci, koji zbog nedostatka uređaja ili interneta nemaju mogućnost da polažu testove onlajn, u narednih nekoliko dana biti obezbeđeni tehnički uslovi – 23 kartice sa internetom i 15 uređaja.

Povratnu informaciju o rezutatima testa učenici i nastavnici će moći da vide nakon dvanaestočasovnog isteka vremena za rešavanje testa, kada će rešenja biti dostupna, a učenik će moći da im pristupi i analizira ih. Navedeno će biti moguće logovanjem na platformu sa istim pristupnim nalogom kao i za rešavanje testova.

Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja najtoplije preporučuje da učenici rade testiranje samostalno, bez pomoći literature ili roditelja, kako bi slika o znanju učenika bila realna, a kako bi na osnovu toga, najbolje iskoristili preostalo vreme do završnog ispita.

Izvor: Opština Pećinci