PEĆINCI PRVI U SRBIJI DOBILI NAJMODERNIJE PUMPE

Radnici pećinačkog Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ juče su u Pećincima, u crpne stanice na šetalištu kod Policijske uprave i kod Doma zdravlja, instalirali dve nove pumpe, najmodernije u Srbiji. U pitanju su Flajtove pumpe, koncertor sa integriranom inteligencijom, koje imaju specijalno dizajnirano kolo koje može krupni fekalni otpad u crpnoj stanici da provuče dalje do prečistača, koji se dalje selektuje i melje.

Nove Flajtove pumpe imaju više funkcija koje su korisne u kanalizaciji: jedna od funkcija je čišćenje pumpne stanice od masnoće, kore koja se stvara na površini vode, zatim ima funkciju uštede energije ali najvažnija funkcija je otpornost na krupan fekalni otpad, funkcija koja koncertoru omogućava da se sama odguši.

Direktor JKP „VIK“ Dragoljub Vojkić smatra da će dve nove pumpe postavljanje na najkritičnijim mestima u Pećincima umnogome smanjiti probleme i troškove koje je ovo preduzeće imalo do sada.

„Na ova dva mesta u Pećincima često je dolazilo do zagušenja, što nam je stvaralo velike probleme. Iako smo apelovali na građane da ne bacaju krupan otpad u kanalizaciju, skoro svake nedelje smo morali da čistimo pumpe i dodatno angažujemo ljude na terenu. Fajtova pumpa ima brojne prednosti u odnosu na staru, a svakako da je jedna od njih mogućnost samočišćenja. Energetska efikasnost ove pumpe sastoji se u tome što ona radi na jednom broju obrtaja i ima ugrađen frekventni regulator koji joj omogućava da u zavisnosti od nivoa tečnosti u crpnoj stanici povećava ili smanjuje broj obrtaja i na taj način štedi energiju. Takvim radom ova pumpa bi mogla da otplati sebe tokom 6 meseci intenzivnog rada, što je za naše preduzeće od izuzetnog značaja“ – izjavio je Vojkić.

Kako nam je rekao Boris Čolaković, inženjer hidrotehničkih instalacija JKP „VIK“, novu Flajtovu pumpu karakteriše pumpa sa samočišćećom hidraulikom, sinhroni motor sa permanentnim magnetima, frekventni pretvarači i inteligentno upravljanje.

„Što se tiče krupnog fekalnog otpada, Flajtova pumpa može da provuče pet boce, krpe, kao i pucval, za razliku od pumpe koju smo imali ranije. Vrlo je važno naglasiti da radno kolo nove pumpe nema noževe, nego provlači krupan materijal, na taj način što se njeno aksijalno radno kolo podigne i provuče taj fekalni otpad. Radno kolo funkcioniše na principu revirzibilnosti, što znači da kada uđe krupan fekalni otpad radno kolo se okreće u jednom smeru, a zatim ako ne može da progura taj otpad, okreće se u suprotnom smeru sve dok ne progura krupan otpad dalje u kanalizaciju. Maksimalni protok nove pumpe je 1000 litara u sekundi, dok je prethodna pumpa u ovoj crpnoj stanici je imala protok oko 15.5 litara u sekundi“ – rekao je Čolaković.

Izvor : Opština Pećinci