PEĆINCI: SLATKI PAKETI ZA DECU SA SMETNJAMA U RAZVOJU

Tokom protekle nedelje Centar za socijalni rad Pećinci obradovao je decu i mlade sa smetnjama u razvoju humanitarnim paketima koje je obezbedila pećinačka lokalna samouprava.

Podeljeno je ukupno 30 slatkih paketa, koje su dobili korisnici usluga Dnevnog boravka za decu i mlade sa smetnjama u razvoju u Subotištu, ali i sva deca i mladi sa smetnjama u razvoju koji su korisnici usluge tuđe nege i pomoći sa evidencije pećinačkog Centra za socijalni rad.

Izvor: Opština Pećinci