PEĆINCI: ZAGUŠENJE KANALIZACIJE MOŽE DOVESTI DO ZARAZE

Jučerašnje zagušenje crpne stanice u Golubinačkoj ulici u Šimanovcima dovelo je do zastoja u funkcionisanju kanalizacione mreže u ovom naselju, što je ponovo ukazalo na stalan problem bacanja komunalnog otpada u kanalizacionu mrežu od strane neodgovornih korisnika.

U JKP „Vodovod i kanalizacija“ kažu da je od početka vanrednog stanja povećana količina nedozvoljenog komunalnog otpada u kanalizaciji, a da ekipe JKP VIK tokom otklanjanja havarija na crpnim stanicama, pored već uobičajenih vlažnih maramica, higijenskih uložaka, plastike, platna, uglja, plastičnih kesa, vate, žica i limenki, sada u zagušenim crpnim pumpama pronalaze i maske i rukavice.

„Zagušenje crpnih pumpi komunalni otpadom dovodi do izlivanja kanalizacionog otpada, što u kombinaciji sa sve višim dnevnim temperaturama može da bude izvor zaraze. Zbog toga još jednom upozoravamo korisnike naših usluga da se ponašaju odgovorno i da komunalni otpad ne bacaju u kanalizaciju, tim pre što za takvo ponašanje nema nikakvog opravdanja, jer i u vreme vanrednog stanja usluga odnošenja komunalnog otpada funkcioniše prema ustaljenom rasporedu u svim naseljima pećinačke opštine“ – izjavio je direktor JKP „Vodovod i kanalizacija“ Dragoljub Vojkić.

On je rekao i da se zagušenja na kanalizacionoj mreži najčešće događaju u Šimanovcima, posebno na crrpnim stanicama u Golubinačkoj i Dečkoj ulici, i na Novom naselju.

Izvor: Opština Pećinci