ПЕШАЧКА ЗОНА СОМБОРА ЗАБРАЊЕНА ЗА САОБРАЋАЈ

Сходно одредбама Одлуке о уређењу града, У ПЕШАЧКОЈ ЗОНИ СОМБОРА ЗАБРАЊЕН ЈЕ САОБРАЋАЈ СВИМ ВОЗИЛИМА.

Изузетно, на захтев заинтересованог лица, Одељење за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове Градске управе Града Сомбора може одобрити пролаз  возилима у пешачкој зони у следећим случајевима:

  • у времену од 05,30 до 07,30 часова: сопственим возилима носивости до 5 тона за  снабдевање предузећа, продавница, угоститељских објеката и радњи;
  • у времену од 05,30 до 07,30 часова и од 12,00 до 16,00 часова: возилима која за потребе власника објеката у пешачкој зони врше селидбу, доставу беле технике, намештаја, огревног материјала и сл. и возилима  за потребе грађења, извођења радова на адаптацији, санацији, реконструкцији и одржавању објеката у пешачкој зони
  • у времену од 00,00 до 24,00 часа возилима која служе за личну употребу лица које има неспособност доњих екстремитета од 60 и више процената.

Возилима  јавних предузећа, здравствених установа, Министарства унутрашњих послова и инспекцијских органа дозвољен је пролаз, односно пролаз и заустављање у пешачкој зони, за време вршења интервенција.

Одељење инспекције и комуналне полиције Градске управе Града Сомбора путем комуналне инспекције и комуналне полиције врши надзор над спровођењем наведене Одлуке, односно контролу саобраћаја у пешачкој зони Сомбора свакодневно у преподневним и поподневним сатима и у дане викенда. У случају непоштовања  одредби ове Одлуке надлежни комунални инспектор и комунални полицајац предузима прописане мере.

У складу са горе наведеним, апелујемо на грађане да се придржавају прописане забране саобраћаја у пешачкој зони Града.

Извор: Град Сомбор