ПЛОВНА КОСАЧИЦА РАДИ НА КАНАЛУ КОД ОЏАКА

Након пораста нивоа Дунава и побољшања хидролошких услова отворена је водозахватна устава Бездан на Дунаву, након чега је дошло до повећања дотока свеже воде у канале Хидросистема Дунав-Тиса-Дунав у Бачкој. Водена вегетација, која се у претходном периоду развила на каналима ХС ДТД, се сада због повећаног протицаја воде помера низводно и долази до њеног нагомилавања на ширим деоницама.

Како би се спречио евентуални помор рибе, ЈВП „Воде Војводине“ су упутиле пловну косачицу на локацију између Оџака и Каравукова, на којој је тренутно велика концентрација вегетације. На овој деоници канала Оџаци-Сомбор, на дужини од 3 километра, анализа је показала да је ниво кисеоника испод уобичајеног.

Пловне косачице својим радом омогућују протицај воде у летњим месецима када долази до пораста дрезге, воденог орашца, сочивице и друге водене вегетације. Уклањањем ових биљки обезбеђује се и добар еколошки статус воде у каналима.

Као што смо већ писали, раст и разможавање oваквих врста су у директној вези са стајаћом водом, високим температурама и садржајем азотних и фосфорних материја које у воду доспевају спирањем са пољопривредног земљишта. Такође, услед ове појаве долази до недостатка светлости испод површине, због чега се не ствара кисеоник него угљен моноксид, који додатно нарушава квалитет воде.

Извор: Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“ Нови Сад