ПОБОЉШАЊЕ КВАЛИТЕТА ВОДЕ У ОЏАЦИМА

Председник Општине, Горан Николић, са сарадницима, угостио је пројектанте из предузећа ДОО „ХИДИНГ” Нови Сад, којe се бави пројектовањем, инжењерском делатношћу и техничким саветовањем у области хидротехничких објеката. Састанку је присуствовао и директор Јавног комуналног предузећа „Услуга” Оџаци. Тема састанка  била је израда техничке документације за реконструкцију и доградњу постројења за припрему воде за пиће у Оџацима, на локацији садашњег водозахвата. Представљена је будућа технологија постројења третмана сирове бунарске воде, након којег ће се побољшати квалитет воде у насељу Оџаци. Завршетком израде пројекта, општина Оџаци ће имати потребну докуменатацију којом ће се аплицирати за неопходна средства код виших нивоа власти и кренути у реализацију инвестиције која представља и дугогодишњи проблем становника насеља Оџаци.

Извор: Општина Оџаци