ПОЧЕЛА ЕДУКАЦИЈА УЧИТЕЉА О БЕЗБЕДНОСТИ У САОБРАЋАЈУ

Начелник Градске управе за саобраћај и путеве Ђорђе Басарић присуствовао је промоцији пројекта едукације учитеља у области безбедности саобраћаја. Пројекат реализује Центар за унапређење безбедности у саобраћају уз финансијску подршку Градске управе за саобраћај и путеве.

– Као и претходних година Град Нови Сад наставља да континуирано ради на унапређењу безбедности свих учесника у саобраћају. Организовали смо едукације деце од првог до четвртог разреда основних школа у области безбедности саобраћаја. Циљ овог стручног скупа је да се учитељима предоче најважнији аспекти саобраћајног васпитања и образовања, укаже на новине у тој области и на најчешће грешке које чине деца као учесници у саобраћају – рекао је Ђорђе Басарић.

Учитељи ће бити упознати са резултатима истраживања које је спроведено анкетирањем ученика, а који ће бити искоришћени у даљим активностима на повећању безбедности деце као учесника у саобраћају.

Професор безбедности саобраћаја на Факултету техничких наука Драган Јовановић је истакао да је за саобраћајно васпитање и образовање веома важно да у тај процес буду укључени, како деца и родитељи, тако и васпитачи и учитељи.

– Путем овог пројекта упознаћемо учитеље са ефикасним методама рада у области саобраћајног васпитања, као и са дидактичким средствима која доприносе лакшем прихватању садржаја од стране деце – рекао је Драган Јовановић.

Извор: Град Нови Сад