ПОЧЕЛА ИЗГРАДЊА УЛИЦЕ НОВА 2 ИЗА МАРКЕТА ДИС

Као што је предвиђено урбанистичким планом Општине Инђија, започети су радови на изградњи нове улице која је привремено добила назив „Нова 2“. Према пројектно-техничкој документацији радови ће се вршити у две фазе и подразумевају асфалтирање 150 метара улице, изградњу јавне расвете и атмосферске канализације.

Важност изградње ове улице огледа се, између осталог, у лакшем и безбеднијем приступу саобраћајницама будућим станарима у новоизграђеној стамбеној згради. Такође, станари у „Ламели“ добиће нове паркинг просторе за чију изградњу су обезбеђена средства за израду пројектно-техничке документације.

Вредност инвестиције која се финансира из општинског буџета износи 5,5 милиона динара без пдв-а, а рок за завршетак радова је 45 дана.

Извор: Општина Инђија