ПОЧЕЛА ИЗРАДА ЛАП ЗА МЛАДЕ

Данас је одржан први састанак радне групе за израду „Локалног акционог плана за младе за општину Врбас за период 2019 – 2024. година“, саопштено је из Општинске управе.

„Израда Локалног акционог плана за младе је први корак ка системском решавању положаја младих  и један је од приоритета локалне самоуправе. Националном стратегијом су дефинисана системска решења за подршку младима у различитим областима друштвеног живота. Обавеза је друштва да уважи младе и да им помогне да искажу и остваре своје могућности на личну и друштвену добробит. Влада је у фебруару 2015. године донела Националну стратегију за младе за период од 2015. до 2025. године. У циљу реализације Националнe стратегијe за младе, донет је Акциони план за спровођење Националне стратегије за младе за период од 2018. до 2020. године. У акционом плану су наведени сви носиоци и учесници процеса реализације и дефинисана потребна средства за остварење постављених циљева“, наводи се у саопштењу.
 Решењем председника општине Врбас Милна Глушца, за чланове Комисије  за израду „Локалног акционог плана за младе општине Врбас“, одеређени су: Даница Парошки, помоћник председника општине за послове образовања и васпитања; Срђан Станић, члан Општинског већа задужен за спорт и омладину; Ивана Крезовић, секретар Скупштине општине; Мира Недић, руководилац Одељења за друштвене делатности – координатор радне групе за израду ЛАП; Светлана Косовић, службеник за послове основног и средњег образовања; Јелена Антић, координатор Канцеларије за младе; Милица Јовановић, Одељење за друштвене делатности; Миленко Вуковић, Полицијска станица Врбас; Нада Батрићевић, Центар за социјални рад; Цвита Павловић, Дом здравља „Вељко Влаховић“, Татјана Глушчевић, Црвени крст општине Врбас; Бојан Антонић, Савез спортова општине Врбас; Павле Игњатовић, Удружење грађана „Корак“ Бачко Добро Поље; Стеван Самочета, Куцурско удружење младих; Раденко Шимун, председник Актива директора школа.

Извор: Општина Врбас